Arutelud
Otsingusõna(de) "7. valimisperiood, Ferreira João" kohta leiti 1 864 vaste(t)  
46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
Mootorsõidukite ja nende haagiste korraline tehnoülevaatus (A7-0210/2013 - Werner Kuhn)
P7_CRE-REV(2013)07-02
Teisipäev, 2. juuli 2013
html 
Veepoliitika valdkonna prioriteetsed ained (A7-0397/2012 - Richard Seeber)
P7_CRE-REV(2013)07-02
Teisipäev, 2. juuli 2013
html 
Teatavad horisontaalsed riigiabi liigid ja avaliku reisijateveoteenuse osutamine raudteel ja maanteel (A7-0179/2013 - Herbert Dorfmann)
P7_CRE-REV(2013)07-02
Teisipäev, 2. juuli 2013
html 
Sinine majanduskasv – jätkusuutliku majanduskasvu soodustamine ELi merendussektoris, meretranspordis ja turismisektoris (A7-0209/2013 - Spyros Danellis)
P7_CRE-REV(2013)07-02
Teisipäev, 2. juuli 2013
html 
Ühistute kaasabi kriisi ületamisel (A7-0222/2013 - Patrizia Toia)
P7_CRE-REV(2013)07-02
Teisipäev, 2. juuli 2013
html 
Euroopa biomajandus (A7-0201/2013 - Paolo Bartolozzi)
P7_CRE-REV(2013)07-02
Teisipäev, 2. juuli 2013
html 
Tõhustatud koostöö rakendamine finantstehingute maksu valdkonnas (arutelu)
P7_CRE-REV(2013)07-02
Teisipäev, 2. juuli 2013
html 
Liiklusohutus (arutelu)
P7_CRE-REV(2013)07-01
Esmaspäev, 1. juuli 2013
html 
Veepoliitika valdkonna prioriteetsed ained (arutelu)
P7_CRE-REV(2013)07-01
Esmaspäev, 1. juuli 2013
html 
Euroopa biomajandus (lühiettekanne)
P7_CRE-REV(2013)07-01
Esmaspäev, 1. juuli 2013
html 
46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
Õigusalane teave