Arutelud
Otsingusõna(de) "7. valimisperiood, Ferreira João" kohta leiti 1 864 vaste(t)  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kliima- ja energiapoliitika raamistik aastani 2030 (A7-0047/2014 - Anne Delvaux, Konrad Szymański)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Neljapäev, 6. veebruar 2014
html 
Vastavalt kodukorra artikli 88 lõigetele 2 ja 3 esitatud soovitus võtta vastu otsus komisjoni määruse eelnõu kohta, milles käsitletakse värske, jahutatud ja külmutatud sea-, lamba-, kitse- ja kodulinnuliha päritoluriiki või lähtekohta (B7-0087/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Neljapäev, 6. veebruar 2014
html 
Vastavalt kodukorra artikli 87a lõikele 4 esitatud soovitus võtta vastu otsus komisjoni 28. augusti 2013. aasta delegeeritud määruse (EL) nr .../... kohta, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 978/2012 (üldiste tariifsete soodustuste kava kohaldamise kohta) III lisa (B7-0089/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Neljapäev, 6. veebruar 2014
html 
Vastavalt kodukorra artikli 88 lõike 4 punktile d ja artikli 87a lõikele 6 esitatud soovitus võtta vastu otsus mitte esitada vastuväiteid komisjoni määruse eelnõule (EL) nr …/…, millega muudetakse määrust (EL) nr 1031/2010 eelkõige selleks, et määrata kindlaks aastatel 2013–2020 enampakkumisel müüdavate kasvuhoonegaaside saastekvootide maht (B7-0090/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Neljapäev, 6. veebruar 2014
html 
Olukord Ukrainas (RCB7-0138/2014, B7-0138/2014, B7-0139/2014, B7-0140/2014, B7-0158/2014, B7-0161/2014, B7-0163/2014, B7-0164/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Neljapäev, 6. veebruar 2014
html 
Olukord Süürias (RCB7-0141/2014, B7-0141/2014, B7-0142/2014, B7-0143/2014, B7-0144/2014, B7-0155/2014, B7-0157/2014, B7-0160/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Neljapäev, 6. veebruar 2014
html 
Olukord Egiptuses (RCB7-0145/2014, B7-0145/2014, B7-0146/2014, B7-0147/2014, B7-0148/2014, B7-0153/2014, B7-0154/2014, B7-0162/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Neljapäev, 6. veebruar 2014
html 
Bosnia ja Hertsegoviina 2013. aasta eduaruanne (B7-0074/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Neljapäev, 6. veebruar 2014
html 
Endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi 2013. aasta eduaruanne (B7-0073/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Neljapäev, 6. veebruar 2014
html 
Montenegro 2013. aasta eduaruanne (B7-0072/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Neljapäev, 6. veebruar 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Õigusalane teave