Puheenvuorot
1 864 osumaa haulle "7. vaalikausi, Ferreira João"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Parlamentin vuoden 2015 istuntokalenteri
P7_CRE-REV(2014)01-15
Keskiviikko 15. tammikuu 2014
html 
Neuvoston päätöksen 2007/124/EY, Euratom kumoaminen (A7-0432/2013 - Juan Fernando López Aguilar)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Keskiviikko 15. tammikuu 2014
html 
EU:n ja Venäjän välisen tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen uusiminen (A7-0473/2013 - Amalia Sartori)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Keskiviikko 15. tammikuu 2014
html 
Liikkeeseen tarkoitettujen eurometallirahojen yksikköarvot ja tekniset eritelmät (A7-0479/2013 - Jean-Paul Gauzès)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Keskiviikko 15. tammikuu 2014
html 
EU:n ja Kaakkois-Aasian maiden liiton (ASEAN) suhteiden tulevaisuus (A7-0441/2013 - Reinhard Bütikofer)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Keskiviikko 15. tammikuu 2014
html 
Ajopiirturit ja tieliikenteen sosiaalilainsäädäntö (A7-0471/2013 - Silvia-Adriana Ţicău)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Keskiviikko 15. tammikuu 2014
html 
Käyttöoikeussopimusten tekeminen (A7-0030/2013 - Philippe Juvin)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Keskiviikko 15. tammikuu 2014
html 
Julkiset hankinnat (A7-0007/2013 - Marc Tarabella)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Keskiviikko 15. tammikuu 2014
html 
Vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnat (A7-0034/2013 - Marc Tarabella)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Keskiviikko 15. tammikuu 2014
html 
Tavaroiden ja palvelujen pääsy julkisten hankintojen markkinoille (A7-0454/2013 - Daniel Caspary)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Keskiviikko 15. tammikuu 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Oikeudellinen huomautus