Puheenvuorot
1 864 osumaa haulle "7. vaalikausi, Ferreira João"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Käyttöoikeussopimusten tekeminen - Julkiset hankinnat - Vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnat (keskustelu)
P7_CRE-REV(2014)01-14
Tiistai 14. tammikuu 2014
html 
Hunaja (keskustelu)
P7_CRE-REV(2014)01-14
Tiistai 14. tammikuu 2014
html 
Luonnonvaraisiin eläimiin kohdistuvan rikollisuuden torjunta (keskustelu)
P7_CRE-REV(2014)01-13
Maanantai 13. tammikuu 2014
html 
Elintarvikekriisi, petokset elintarvikeketjussa ja niiden valvonta (lyhyt esittely)
P7_CRE-REV(2014)01-13
Maanantai 13. tammikuu 2014
html 
Tiettyjen kalastuksen ja eläinten terveyden alalla annettujen asetusten muuttaminen Mayotten unioniin nähden muuttuneen aseman vuoksi (A7-0425/2013 - João Ferreira) (äänestys)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Torstai 12. joulukuu 2013
html 
Euroopan unionin tuomioistuin: yleisen tuomioistuimen tuomarien lukumäärä (A7-0252/2013 - Alexandra Thein)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Torstai 12. joulukuu 2013
html 
Tiettyjen direktiivien muuttaminen Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta (A7-0405/2013 - David Casa)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Torstai 12. joulukuu 2013
html 
Neuvoston direktiivin 2010/18/EU muuttaminen Mayotten aseman muuttumisen vuoksi (A7-0414/2013 - Pervenche Berès)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Torstai 12. joulukuu 2013
html 
Ekoinnovointi - työpaikkoja ja kasvua ympäristöpolitiikan avulla (A7-0333/2013 - Karin Kadenbach)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Torstai 12. joulukuu 2013
html 
Tiettyjen yhteiseen kauppapolitiikkaan liittyvien asetusten muuttaminen tiettyjen toimenpiteiden hyväksymismenettelyjen osalta (A7-0421/2013 - Godelieve Quisthoudt-Rowohl)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Torstai 12. joulukuu 2013
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Oikeudellinen huomautus