Puheenvuorot
1 864 osumaa haulle "7. vaalikausi, Ferreira João"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Tiettyjen yhteiseen kauppapolitiikkaan liittyvien asetusten muuttaminen tiettyjen toimenpiteiden hyväksymistä varten siirrettävän säädösvallan ja täytäntöönpanovallan myöntämisen osalta (A7-0419/2013 - Jörg Leichtfried)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Torstai 12. joulukuu 2013
html 
Maksutilit (A7-0398/2013 - Jürgen Klute)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Torstai 12. joulukuu 2013
html 
Merten aluesuunnittelu ja rannikkoalueiden yhdennetty käyttö ja hoito (A7-0379/2013 - Gesine Meissner)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Torstai 12. joulukuu 2013
html 
Tiettyjen ympäristö-, maatalous- ja sosiaalipolitiikkaan sekä kansanterveyteen liittyvien direktiivien muuttaminen Mayotten aseman unioniin nähden muututtua (A7-0399/2013 - Matthias Groote)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Torstai 12. joulukuu 2013
html 
Euroopan meri- ja kalatalousrahasto (A7-0282/2013 - Alain Cadec)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Torstai 12. joulukuu 2013
html 
Euroopan kulttuuripääkaupunki -tapahtumaa koskeva unionin toiminta vuosiksi 2020–2033 (A7-0226/2013 - Marco Scurria)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Torstai 12. joulukuu 2013
html 
Tiettyjen kalastuksen ja eläinten terveyden alalla annettujen asetusten muuttaminen Mayotten unioniin nähden muuttuneen aseman vuoksi (A7-0425/2013 - João Ferreira)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Torstai 12. joulukuu 2013
html 
Yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 978/2012 liitteiden I, II ja IV muuttamisesta annettu komission delegoitu asetus (B7-0547/2013)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Torstai 12. joulukuu 2013
html 
Yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 978/2012 liitteen III vahvistamisesta 28 päivänä elokuuta 2013 annettu komission delegoitu asetus (B7-0546/2013)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Torstai 12. joulukuu 2013
html 
Kansallisten romanistrategioiden täytäntöönpanossa saavutettu edistys (B7-0555/2013)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Torstai 12. joulukuu 2013
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Oikeudellinen huomautus