Puheenvuorot
1 864 osumaa haulle "7. vaalikausi, Ferreira João"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
EY:n ja Yhdysvaltojen välisen tieteellistä ja teknologista yhteistyötä koskevan sopimuksen jatkaminen (A7-0126/2014 - Amalia Sartori)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Tiistai 11. maaliskuu 2014
html 
Geenivarojen saantia ja saatavuutta koskeva Nagoyan pöytäkirja (A7-0061/2014 - Sandrine Bélier)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Tiistai 11. maaliskuu 2014
html 
Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto - hakemus EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana Textiles, Espanja (A7-0158/2014 - Frédéric Daerden)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Tiistai 11. maaliskuu 2014
html 
Kasvien lisäysaineiston tuottaminen ja asettaminen saataville markkinoilla (asetus kasvien lisäysaineistosta) (A7-0112/2014 - Sergio Paolo Francesco Silvestris)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Tiistai 11. maaliskuu 2014
html 
EY:n ja Serbian välinen vakautus- ja assosiaatiosopimus (A7-0116/2014 - Iuliu Winkler)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Tiistai 11. maaliskuu 2014
html 
Geenivarat (A7-0263/2013 - Sandrine Bélier)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Tiistai 11. maaliskuu 2014
html 
Sähköinen laskutus julkisissa hankinnoissa (A7-0004/2014 - Birgit Collin-Langen)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Tiistai 11. maaliskuu 2014
html 
Euroopan investointipankin vuosikertomus 2012 (A7-0137/2014 - Marian-Jean Marinescu)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Tiistai 11. maaliskuu 2014
html 
Naisten ja miesten tasa-arvo vuonna 2012 (A7-0073/2014 - Inês Cristina Zuber)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Tiistai 11. maaliskuu 2014
html 
Asiakirjojen julkisuus vuosina 2011–2013 (A7-0148/2014 - Sophia in 't Veld)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Tiistai 11. maaliskuu 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Oikeudellinen huomautus