Puheenvuorot
1 864 osumaa haulle "7. vaalikausi, Ferreira João"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Sijoitustuotteita koskevat avaintietoasiakirjat (A7-0368/2013 - Pervenche Berès)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Keskiviikko 20. marraskuu 2013
html 
Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto (A7-0361/2013 - Luis Manuel Capoulas Santos)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Keskiviikko 20. marraskuu 2013
html 
Maataloustuotteiden yhteinen markkinajärjestely (A7-0366/2013 - Michel Dantin)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Keskiviikko 20. marraskuu 2013
html 
YMP:n tukijärjestelmissä viljelijöille myönnettävät suorat tuet (A7-0362/2013 - Luis Manuel Capoulas Santos)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Keskiviikko 20. marraskuu 2013
html 
Tukea maaseudun kehittämiseen koskevat siirtymäsäännökset (A7-0326/2013 - Albert Deß)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Keskiviikko 20. marraskuu 2013
html 
Tiettyjen rahoitusvakautensa osalta vakavissa vaikeuksissa olevien tai vakavien vaikeuksien uhasta kärsivien jäsenvaltioiden varainhoitoa koskevat tietyt säännökset sekä maksusitoumusten vapauttamissäännöt tietyissä jäsenvaltioissa (A7-0312/2013 - Oldřich Vlasák)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Keskiviikko 20. marraskuu 2013
html 
Tietyille jäsenvaltioille Euroopan sosiaalirahastosta myönnettävä määräraha (A7-0381/2013 - Jan Olbrycht)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Keskiviikko 20. marraskuu 2013
html 
Euroopan unionin toimielinten kotipaikan sijainti (A7-0350/2013 - Ashley Fox, Gerald Häfner)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Keskiviikko 20. marraskuu 2013
html 
Monivuotinen rahoituskehys 2014–2020 - Toimielinten sopimus talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta (keskustelu)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Tiistai 19. marraskuu 2013
html 
Monivuotinen rahoituskehys 2014–2020 - Toimielinten sopimus talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta (keskustelu) (2)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Tiistai 19. marraskuu 2013
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Oikeudellinen huomautus