Rasprave
1.864 rezultat(i) pronađen(i) za"7. parlamentarni saziv, Ferreira João"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Aspekti zapošljavanja i socijalni aspekti uloge i djelovanje Trojke (A7-0135/2014 - Alejandro Cercas)
P7_CRE-REV(2014)03-13
Četvrtak, 13. ožujka 2014.
html 
Invazija Rusije na Ukrajinu (RCB7-0263/2014, B7-0263/2014, B7-0264/2014, B7-0265/2014, B7-0266/2014, B7-0267/2014, B7-0268/2014)
P7_CRE-REV(2014)03-13
Četvrtak, 13. ožujka 2014.
html 
Invazija Rusije na Ukrajinu (rasprava)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Srijeda, 12. ožujka 2014.
html 
Europski ribarski sektor i sporazum o slobodnoj trgovini između EU-a i Tajlanda (A7-0130/2014 - Gabriel Mato Adrover)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Srijeda, 12. ožujka 2014.
html 
Informiranje potrošača o hrani u pogledu definicije „proizvedenih nanomaterijala” (B7-0185/2014)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Srijeda, 12. ožujka 2014.
html 
Fluorirani staklenički plinovi (A7-0240/2013 - Bas Eickhout)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Srijeda, 12. ožujka 2014.
html 
Sloboda kretanja radnika (A7-0386/2013 - Edit Bauer)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Srijeda, 12. ožujka 2014.
html 
Procjena utjecaja određenih javnih i privatnih projekata na okoliš (A7-0277/2013 - Andrea Zanoni)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Srijeda, 12. ožujka 2014.
html 
Program nadzora Agencije za nacionalnu sigurnost SAD-a (NSA), nadzorna tijela u različitim državama članicama i njihov utjecaj na temeljna prava građana EU-a (A7-0139/2014 - Claude Moraes)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Srijeda, 12. ožujka 2014.
html 
Prioriteti EU-a za 25. sjednicu Vijeća za ljudska prava UN-a (rasprava)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Srijeda, 12. ožujka 2014.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pravna obavijest