Rasprave
1.864 rezultat(i) pronađen(i) za"7. parlamentarni saziv, Ferreira João"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Dodjela ugovora o koncesiji - Javna nabava - Javna nabava subjekata koji djeluju u sektoru vodnog gospodarstva, energetskom i prometnom sektoru te sektoru poštanskih usluga (rasprava)
P7_CRE-REV(2014)01-14
Utorak, 14. siječnja 2014.
html 
Med (rasprava)
P7_CRE-REV(2014)01-14
Utorak, 14. siječnja 2014.
html 
Borba protiv kaznenih djela povezanih s divljom florom i faunom (rasprava)
P7_CRE-REV(2014)01-13
Ponedjeljak, 13. siječnja 2014.
html 
Prehrambena kriza, prijevara u prehrambenom lancu i njegova kontrola (kratko predstavljanje)
P7_CRE-REV(2014)01-13
Ponedjeljak, 13. siječnja 2014.
html 
Izmjena nekih uredaba u području ribarstva i zdravlja životinja zbog promjene statusa Mayottea u odnosu na Uniju (A7-0425/2013 - João Ferreira)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Četvrtak, 12. prosinca 2013.
html 
Sud Europske unije: povećanje broja sudaca Općeg suda (A7-0252/2013 - Alexandra Thein)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Četvrtak, 12. prosinca 2013.
html 
Izmjena određenih direktiva u pogledu najudaljenijih francuskih regija, a posebno prekomorske zemlje Mayotte (A7-0405/2013 - David Casa)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Četvrtak, 12. prosinca 2013.
html 
Izmjena Direktive Vijeća 2010/18/EU zbog promjene statusa prekomorske zemlje Mayotte (A7-0414/2013 - Pervenche Berès)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Četvrtak, 12. prosinca 2013.
html 
Ekološke inovacije – rast i radna mjesta kroz politiku okoliša (A7-0333/2013 - Karin Kadenbach)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Četvrtak, 12. prosinca 2013.
html 
Izmjena određenih uredbi u vezi sa zajedničkom trgovinskom politikom u pogledu postupaka za usvajanje određenih mjera (A7-0421/2013 - Godelieve Quisthoudt-Rowohl)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Četvrtak, 12. prosinca 2013.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pravna obavijest