Rasprave
1.864 rezultat(i) pronađen(i) za"7. parlamentarni saziv, Ferreira João"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Izmjena određenih uredbi koje se odnose na zajedničku trgovinsku politiku s obzirom na dodjelu delegiranih i provedbenih ovlasti za usvajanje određenih mjera (A7-0419/2013 - Jörg Leichtfried)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Četvrtak, 12. prosinca 2013.
html 
Računi za obavljanje platnog prometa (A7-0398/2013 - Jürgen Klute)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Četvrtak, 12. prosinca 2013.
html 
Pomorsko prostorno planiranje i integrirano upravljanje obalnim područjem (A7-0379/2013 - Gesine Meissner)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Četvrtak, 12. prosinca 2013.
html 
Izmjena određenih direktiva u području zaštite okoliša, poljoprivrede, socijalne politike i javnog zdravlja zbog izmjene statusa prekomorske zemlje Mayotte (A7-0399/2013 - Matthias Groote)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Četvrtak, 12. prosinca 2013.
html 
Europski fond za pomorstvo i ribarstvo (A7-0282/2013 - Alain Cadec)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Četvrtak, 12. prosinca 2013.
html 
Aktivnost Unije za europske prijestolnice kulture za razdoblje od 2020. do 2033. (A7-0226/2013 - Marco Scurria)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Četvrtak, 12. prosinca 2013.
html 
Izmjena nekih uredaba u području ribarstva i zdravlja životinja zbog promjene statusa Mayottea u odnosu na Uniju (A7-0425/2013 - João Ferreira)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Četvrtak, 12. prosinca 2013.
html 
Delegirana Uredba Komisije (EU) kojom se izmjenjuju prilozi I., II. i IV. Uredbi (EU) br. 978/2012 o primjeni sustava općih carinskih povlastica (B7-0547/2013)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Četvrtak, 12. prosinca 2013.
html 
Delegirana uredba Komisije (EU) br. …/.. od 28. kolovoza 2013. o sastavljanju Priloga III. Uredbi (EU) br. 978/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o primjeni sustava općih tarifnih povlastica (B7-0546/2013)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Četvrtak, 12. prosinca 2013.
html 
Napredak u provedbi nacionalnih strategija za integraciju Roma (B7-0555/2013)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Četvrtak, 12. prosinca 2013.
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Pravna obavijest