Rasprave
1.864 rezultat(i) pronađen(i) za"7. parlamentarni saziv, Ferreira João"  
Neki od ovih dokumenata nisu dostupni na vašem jeziku, stoga je automatski predložena druga jezična verzija. Takvi su dokumenti označeni ikonom za predloženu jezičnu verziju (npr.: ).
166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
Explanations of vote
P7_CRE(2011)01-18
Tuesday, 18 January 2011
html 
A7-0361/2010
Explanations of vote (2)
P7_CRE(2011)01-18
Tuesday, 18 January 2011
html 
A7-0375/2010
Explanations of vote (3)
P7_CRE(2011)01-18
Tuesday, 18 January 2011
html 
A7-0376/2010
Patients’ rights in cross-border healthcare (debate)
P7_CRE(2011)01-18
Tuesday, 18 January 2011
html 
Consequences in the European Union of the dioxin animal feed incident (debate)
P7_CRE(2011)01-17
Monday, 17 January 2011
html 
EU-Cameroon forest law agreement - EU-Republic of Congo forest law agreement - FLEGT voluntary partnership agreements (continuation of debate)
P7_CRE(2011)01-17
Monday, 17 January 2011
html 
One-minute speeches (Rule 150)
P7_CRE(2011)01-17
Monday, 17 January 2011
html 
Agriculture as a strategic sector in the context of food security (short presentation)
P7_CRE(2011)01-17
Monday, 17 January 2011
html 
European Heritage Label (debate)
P7_CRE(2010)12-16
Thursday, 16 December 2010
html 
Explanations of vote
P7_CRE(2010)12-16
Thursday, 16 December 2010
html 
A7-0311/2010
166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
Pravna obavijest