Rasprave
1.864 rezultat(i) pronađen(i) za"7. parlamentarni saziv, Ferreira João"  
Neki od ovih dokumenata nisu dostupni na vašem jeziku, stoga je automatski predložena druga jezična verzija. Takvi su dokumenti označeni ikonom za predloženu jezičnu verziju (npr.: ).
166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
Territorial, social and economic cohesion - Good governance and EU regional policy (debate)
P7_CRE(2010)12-13
Monday, 13 December 2010
html 
Explanations of vote
P7_CRE(2010)11-25
Thursday, 25 November 2010
html 
B7-0616/2010
Explanations of vote (2)
P7_CRE(2010)11-25
Thursday, 25 November 2010
html 
A7-0310/2010
Explanations of vote
P7_CRE(2010)11-24
Wednesday, 24 November 2010
html 
A7-0327/2010
Explanations of vote (2)
P7_CRE(2010)11-24
Wednesday, 24 November 2010
html 
A7-0290/2010
Explanations of vote (3)
P7_CRE(2010)11-24
Wednesday, 24 November 2010
html 
A7-0196/2010
Preparations for Cancún Climate Change Conference (29 November-10 December) (debate)
P7_CRE(2010)11-24
Wednesday, 24 November 2010
html 
Situation in Western Sahara (debate)
P7_CRE(2010)11-24
Wednesday, 24 November 2010
html 
Explanations of vote
P7_CRE(2010)11-23
Tuesday, 23 November 2010
html 
A7-0328/2010
Explanations of vote (2)
P7_CRE(2010)11-23
Tuesday, 23 November 2010
html 
A7-0318/2010
166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
Pravna obavijest