Rasprave
1.864 rezultat(i) pronađen(i) za"7. parlamentarni saziv, Ferreira João"  
Neki od ovih dokumenata nisu dostupni na vašem jeziku, stoga je automatski predložena druga jezična verzija. Takvi su dokumenti označeni ikonom za predloženu jezičnu verziju (npr.: ).
166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
Explanations of vote
P7_CRE(2010)09-07
Tuesday, 7 September 2010
html 
A7-0242/2010
Explanations of vote (2)
P7_CRE(2010)09-07
Tuesday, 7 September 2010
html 
A7-0232/2010
Explanations of vote (3)
P7_CRE(2010)09-07
Tuesday, 7 September 2010
html 
A7-0210/2010
Explanations of vote (4)
P7_CRE(2010)09-07
Tuesday, 7 September 2010
html 
A7-0225/2010
Fair revenues for farmers: A better functioning food supply chain in Europe (debate)
P7_CRE(2010)09-06
Monday, 6 September 2010
html 
Future of the CAP after 2013 (debate)
P7_CRE(2010)07-08
Thursday, 8 July 2010
html 
Explanations of vote
P7_CRE(2010)07-08
Thursday, 8 July 2010
html 
B7-0409/2010
Explanations of vote (2)
P7_CRE(2010)07-08
Thursday, 8 July 2010
html 
RC-B7-0412/2010
Explanations of vote (3)
P7_CRE(2010)07-08
Thursday, 8 July 2010
html 
A7-0204/2010
Explanations of vote (4)
P7_CRE(2010)07-08
Thursday, 8 July 2010
html 
A7-0207/2010
166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
Pravna obavijest