Rasprave
1.864 rezultat(i) pronađen(i) za"7. parlamentarni saziv, Ferreira João"  
Neki od ovih dokumenata nisu dostupni na vašem jeziku, stoga je automatski predložena druga jezična verzija. Takvi su dokumenti označeni ikonom za predloženu jezičnu verziju (npr.: ).
166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
A new impetus for the Strategy for the Sustainable Development of European Aquaculture (debate)
P7_CRE(2010)06-17
Thursday, 17 June 2010
html 
Explanations of vote
P7_CRE(2010)06-17
Thursday, 17 June 2010
html 
RC-B7-0370/2010
Explanations of vote (2)
P7_CRE(2010)06-17
Thursday, 17 June 2010
html 
B7-0344/2010
Explanations of vote (3)
P7_CRE(2010)06-17
Thursday, 17 June 2010
html 
RC-B7-0346/2010
Explanations of vote (4)
P7_CRE(2010)06-17
Thursday, 17 June 2010
html 
A7-0150/2010
Preparations for the European Council meeting (17 June 2010) - Preparations for the G20 summit (26-27 June) (debate)
P7_CRE(2010)06-16
Wednesday, 16 June 2010
html 
Explanations of vote
P7_CRE(2010)06-16
Wednesday, 16 June 2010
html 
A7-0109/2010
Explanations of vote
P7_CRE(2010)05-20
Thursday, 20 May 2010
html 
A7-0108/2010
Explanations of vote (2)
P7_CRE(2010)05-20
Thursday, 20 May 2010
html 
A7-0129/2010
Outcome of the summit of 7 May 2010 and the ECOFIN meeting - What is the political relevance of the EU 2020 strategy in the context of the current financial and economic crisis? - Consequences of the financial and economic crisis on the EU 2020 strategy and its governance - What is the relevance of the EU 2020 strategy in the framework of the current financial and economic crisis? (debate)
P7_CRE(2010)05-19
Wednesday, 19 May 2010
html 
166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
Pravna obavijest