Rasprave
1.864 rezultat(i) pronađen(i) za"7. parlamentarni saziv, Ferreira João"  
Neki od ovih dokumenata nisu dostupni na vašem jeziku, stoga je automatski predložena druga jezična verzija. Takvi su dokumenti označeni ikonom za predloženu jezičnu verziju (npr.: ).
166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
Europe 2020 - new European Strategy for Jobs and Growth (debate)
P7_CRE(2010)05-05
Wednesday, 5 May 2010
html 
Electric cars (debate)
P7_CRE(2010)05-05
Wednesday, 5 May 2010
html 
One-minute speeches on matters of political importance
P7_CRE(2010)05-05
Wednesday, 5 May 2010
html 
Explanations of vote
P7_CRE(2010)03-25
Thursday, 25 March 2010
html 
A7-0047/2010
Explanations of vote (2)
P7_CRE(2010)03-25
Thursday, 25 March 2010
html 
A7-0048/2010
Explanations of vote (3)
P7_CRE(2010)03-25
Thursday, 25 March 2010
html 
A7-0059/2010
Explanations of vote (4)
P7_CRE(2010)03-25
Thursday, 25 March 2010
html 
A7-0033/2010
Explanations of vote (5)
P7_CRE(2010)03-25
Thursday, 25 March 2010
html 
A7-0029/2010
Explanations of vote (6)
P7_CRE(2010)03-25
Thursday, 25 March 2010
html 
A7-0034/2010
Priorities for the 2011 budget – Section III – Commission - Budget guidelines: 2011 - other sections (debate)
P7_CRE(2010)03-24
Wednesday, 24 March 2010
html 
166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
Pravna obavijest