Rasprave
1.864 rezultat(i) pronađen(i) za"7. parlamentarni saziv, Ferreira João"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Nezakonita proizvodnja i trgovanje vatrenim oružjem, njegovim dijelovima i komponentama te streljivom (A7-0359/2013 - Véronique Mathieu Houillon)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Utorak, 10. prosinca 2013.
html 
Sporazum između EU-a i Kine o promjeni popisa olakšica za Rumunjsku i Bugarsku u okviru njihova pristupanja EU-u (A7-0332/2013 - Helmut Scholz)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Utorak, 10. prosinca 2013.
html 
Uvoz goveđeg mesa životinja koje nisu tretirane određenim hormonima za poticanje rasta i povećanim carinama koje Sjedinjene Države primjenjuju na određene proizvode Europske unije (A7-0427/2013 - Vital Moreira)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Utorak, 10. prosinca 2013.
html 
Sporazum o partnerstvu u ribarstvu između EU-a i Côte d'Ivoire: protokol o ribolovnim mogućnostima i financijskom doprinosu (A7-0416/2013 - Jean Louis Cottigny)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Utorak, 10. prosinca 2013.
html 
Uvoz određenih proizvoda ribarstva na Kanarske otoke u razdoblju od 2014. do 2020. (A7-0415/2013 - Gabriel Mato Adrover)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Utorak, 10. prosinca 2013.
html 
Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji - zahtjev EGF/2013/001 FI/Nokia iz Finske (A7-0411/2013 - Juan Andrés Naranjo Escobar)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Utorak, 10. prosinca 2013.
html 
Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji - zahtjev EGF/2013/003 DE/First Solar iz Njemačke (A7-0408/2013 - Nadezhda Neynsky)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Utorak, 10. prosinca 2013.
html 
Korištenje Europskog fonda za prilagodbe globalizaciji (zahtjev EGF/2012/011 DL/Vestas - Danska) (A7-0410/2013 - Jan Kozłowski)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Utorak, 10. prosinca 2013.
html 
Pregovori o Sporazumu o strateškom partnerstvu EU-a i Kanade (A7-0407/2013 - Elisabeth Jeggle)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Utorak, 10. prosinca 2013.
html 
Okvir za oporavak i sanaciju nebankarskih institucija (A7-0343/2013 - Kay Swinburne)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Utorak, 10. prosinca 2013.
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Pravna obavijest