Rasprave
1.864 rezultat(i) pronađen(i) za"7. parlamentarni saziv, Ferreira João"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Sporazum o partnerstvu u ribarstvu između Europske unije i Kraljevine Maroka: protokol kojim se utvrđuju ribolovne mogućnosti i financijski doprinosi (rasprava)
P7_CRE-REV(2013)12-09
Ponedjeljak, 9. prosinca 2013.
html 
Jednominutni govori (članak 150.)
P7_CRE-REV(2013)12-09
Ponedjeljak, 9. prosinca 2013.
html 
Program za okoliš i klimatske aktivnosti (LIFE) (rasprava)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Četvrtak, 21. studenog 2013.
html 
Obzor 2020. − okvirni program za istraživanje i inovacije (2014. − 2020.) (A7-0427/2012 - Teresa Riera Madurell)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Četvrtak, 21. studenog 2013.
html 
Pravila za sudjelovanje i širenje programa „Obzor 2020.” (A7-0428/2012 - Christian Ehler)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Četvrtak, 21. studenog 2013.
html 
Program strateških inovacija Europskog instituta za inovacije i tehnologiju (EIT) (A7-0422/2012 - Marisa Matias)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Četvrtak, 21. studenog 2013.
html 
Europski institut za inovacije i tehnologiju (A7-0403/2012 - Philippe Lamberts)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Četvrtak, 21. studenog 2013.
html 
Konkurentnost poduzeća te malih i srednjih poduzeća (2014. - 2020.) (A7-0420/2012 - Jürgen Creutzmann)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Četvrtak, 21. studenog 2013.
html 
Poseban program za provedbu programa Obzor 2020. (A7-0002/2013 - Maria Da Graça Carvalho)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Četvrtak, 21. studenog 2013.
html 
Europska statistika (A7-0436/2012 - Liem Hoang Ngoc)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Četvrtak, 21. studenog 2013.
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Pravna obavijest