Rasprave
1.864 rezultat(i) pronađen(i) za"7. parlamentarni saziv, Ferreira João"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Program za socijalne promjene i inovacije (A7-0241/2012 - Jutta Steinruck)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Četvrtak, 21. studenog 2013.
html 
Program za okoliš i klimatske aktivnosti (LIFE) (A7-0294/2012 - Jutta Haug)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Četvrtak, 21. studenog 2013.
html 
Akcijski program za oporezivanje (A7-0399/2012 - Theodor Dumitru Stolojan)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Četvrtak, 21. studenog 2013.
html 
Akcijski program za carinu (A7-0026/2013 - Raffaele Baldassarre)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Četvrtak, 21. studenog 2013.
html 
Osiguranje i reosiguranje (Solventnost II) (A7-0352/2013 - Sharon Bowles)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Četvrtak, 21. studenog 2013.
html 
Stanje Razvojnog plana iz Dohe (B7-0492/2013, B7-0493/2013, B7-0494/2013)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Četvrtak, 21. studenog 2013.
html 
Akcijski plan „Poduzetništvo 2020.” - ponovno buđenje poduzetničkog duha u Europi (B7-0466/2013)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Četvrtak, 21. studenog 2013.
html 
Provedba zajedničke sigurnosne i obrambene politike (A7-0360/2013 - Maria Eleni Koppa)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Četvrtak, 21. studenog 2013.
html 
Tehnološka i industrijska baza europskog obrambenog sektora (A7-0358/2013 - Michael Gahler)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Četvrtak, 21. studenog 2013.
html 
Jačanje socijalne dimenzije ekonomske i monetarne unije (B7-0496/2013)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Četvrtak, 21. studenog 2013.
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Pravna obavijest