Rasprave
1.864 rezultat(i) pronađen(i) za"7. parlamentarni saziv, Ferreira João"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Dokumenti s ključnim informacijama za investicijske proizvode (A7-0368/2013 - Pervenche Berès)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Srijeda, 20. studenog 2013.
html 
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (A7-0361/2013 - Luis Manuel Capoulas Santos)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Srijeda, 20. studenog 2013.
html 
Zajednička organizacija tržišta poljoprivrednih proizvoda (A7-0366/2013 - Michel Dantin)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Srijeda, 20. studenog 2013.
html 
Izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike (A7-0362/2013 - Luis Manuel Capoulas Santos)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Srijeda, 20. studenog 2013.
html 
Prijelazne odredbe o potpori ruralnom razvoju (A7-0326/2013 - Albert Deß)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Srijeda, 20. studenog 2013.
html 
Odredbe u vezi s financijskim upravljanjem za određene države članice koje proživljavaju ozbiljne poteškoće ili im prijeti nastajanje takvih poteškoća u pogledu njihove financijske stabilnosti i s pravilima za opoziv sredstava za određene države članice (A7-0312/2013 - Oldřich Vlasák)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Srijeda, 20. studenog 2013.
html 
Financijska sredstva za određene države članice iz Europskog socijalnog fonda (A7-0381/2013 - Jan Olbrycht)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Srijeda, 20. studenog 2013.
html 
Sjedište institucija Europske unije (A7-0350/2013 - Ashley Fox, Gerald Häfner)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Srijeda, 20. studenog 2013.
html 
Višegodišnji financijski okvir 2014. – 2020. - Međuinstitucionalni sporazum o proračunskoj disciplini, suradnji na proračunskim pitanjima i dobrom financijskom upravljanju (rasprava)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Utorak, 19. studenog 2013.
html 
Višegodišnji financijski okvir 2014. – 2020. - Međuinstitucionalni sporazum o proračunskoj disciplini, suradnji na proračunskim pitanjima i dobrom financijskom upravljanju (rasprava) (2)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Utorak, 19. studenog 2013.
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Pravna obavijest