Rasprave
1.864 rezultat(i) pronađen(i) za"7. parlamentarni saziv, Ferreira João"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Višegodišnji financijski okvir 2014. – 2020. (A7-0389/2013 - Jean-Luc Dehaene, Ivailo Kalfin)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Utorak, 19. studenog 2013.
html 
Međuinstitucionalni sporazum o proračunskoj disciplini, suradnji na proračunskim pitanjima i dobrom financijskom upravljanju (A7-0337/2013 - Rafał Trzaskowski)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Utorak, 19. studenog 2013.
html 
Nacrt izmjene proračuna br. 7/2013 - jačanje Europskog socijalnog fonda (ESF) radi rješavanja problema nezaposlenosti mladih, siromaštva i socijalne isključenosti u Francuskoj, Italiji i Španjolskoj (A7-0367/2013 - Giovanni La Via)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Utorak, 19. studenog 2013.
html 
Nacrt izmjene proračuna br. 8 (NIP 2.a) - jačanje plaćanja naslova VFO-a te manjak odobrenih sredstava za plaćanje u proračunu za 2013. (A7-0371/2013 - Giovanni La Via)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Utorak, 19. studenog 2013.
html 
Europski fond za prilagodbu globalizaciji (zahtjev za EGF/2013/004 ES/Comunidad Valenciana građevinski materijali, Španjolska) (A7-0341/2013 - Andrej Plenković)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Utorak, 19. studenog 2013.
html 
Sporazum o javnoj nabavi (A7-0339/2013 - Helmut Scholz)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Utorak, 19. studenog 2013.
html 
Program Erasmus za sve (A7-0405/2012 - Doris Pack)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Utorak, 19. studenog 2013.
html 
Program Kreativna Europa (A7-0011/2013 - Silvia Costa)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Utorak, 19. studenog 2013.
html 
Program „Europa za građane” (A7-0424/2012 - Hannu Takkula)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Utorak, 19. studenog 2013.
html 
Instrument za povezivanje Europe (A7-0021/2013 - Adina-Ioana Vălean, Dominique Riquet, Inés Ayala Sender)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Utorak, 19. studenog 2013.
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Pravna obavijest