Rasprave
1.864 rezultat(i) pronađen(i) za"7. parlamentarni saziv, Ferreira João"  
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Cjelovita ribarstvena strategija EU-a u pacifičkoj regiji (A7-0297/2013 - Carmen Fraga Estévez)
P7_CRE-PROV(2013)10-08
Utorak, 8. listopada 2013.
html 
Ograničenje ribolova i teritorijalnim vodama u Sredozemnom i Crnom moru? – rješavanje sukoba (A7-0288/2013 - Nikolaos Salavrakos)
P7_CRE-PROV(2013)10-08
Utorak, 8. listopada 2013.
html 
Izvršenje proračuna za REMIT i ACER za 2014. (rasprava)
P7_CRE-PROV(2013)10-08
Utorak, 8. listopada 2013.
html 
Izvršenje proračuna za REMIT i ACER za 2014. (rasprava) (2)
P7_CRE-PROV(2013)10-08
Utorak, 8. listopada 2013.
html 
Europsko tržište ugljika u 2012.
P7_CRE-REV(2013)10-07
Ponedjeljak, 7. listopada 2013.
html 
Protokol između EU-a i Mauritanije o mogućnostima ribolova i financijskog doprinosa (debata)
P7_CRE-REV(2013)10-07
Ponedjeljak, 7. listopada 2013.
html 
Jednominutni govori o pitanjima od političke važnosti : vidi zapisnik
P7_CRE-REV(2013)10-07
Ponedjeljak, 7. listopada 2013.
html 
Korupcija u javnim i privatnim sektorima: utjecaj na ljudska prava u trećim zemljama (kratko izlaganje)
P7_CRE-REV(2013)10-07
Ponedjeljak, 7. listopada 2013.
html 
Proračunska ograničenja na regionalna i lokalna tijela u vezi s rashodima strukturnih fondova EU-a (kratko izlaganje)
P7_CRE-REV(2013)10-07
Ponedjeljak, 7. listopada 2013.
html 
Izmjena Uredbe Vijeća (EZ) br. 850/98 o očuvanju ribolovnih resursa s pomoću tehničkih mjera za zaštitu nedoraslih morskih organizama (A7-0256/2013 - Rareş-Lucian Niculescu)
P7_CRE-REV(2013)09-10
Utorak, 10. rujna 2013.
html 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Pravna obavijest