Rasprave
1.864 rezultat(i) pronađen(i) za"7. parlamentarni saziv, Ferreira João"  
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Sigurnost cestovnog prometa (B7-0318/2013)
P7_CRE-REV(2013)07-03
Srijeda, 3. srpnja 2013.
html 
Stanje temeljnih prava: standardi i prakse u Mađarskoj (A7-0229/2013 - Rui Tavares)
P7_CRE-REV(2013)07-03
Srijeda, 3. srpnja 2013.
html 
Nedavne poplave u Europi (RCB7-0319/2013, B7-0319/2013, B7-0320/2013, B7-0321/2013, B7-0322/2013, B7-0323/2013, B7-0324/2013)
P7_CRE-REV(2013)07-03
Srijeda, 3. srpnja 2013.
html 
Restrukturiranje bankarskog sektora EU-a (A7-0231/2013 - Arlene McCarthy)
P7_CRE-REV(2013)07-03
Srijeda, 3. srpnja 2013.
html 
Zaštita financijskih interesa EU-a – borba protiv prijevara (A7-0197/2013 - Derek Vaughan)
P7_CRE-REV(2013)07-03
Srijeda, 3. srpnja 2013.
html 
Integrirani okvir unutarnje kontrole (A7-0189/2013 - Andrea Češková)
P7_CRE-REV(2013)07-03
Srijeda, 3. srpnja 2013.
html 
Praktične pripreme za održavanje europskih izbora 2014.
P7_CRE-REV(2013)07-03
Srijeda, 3. srpnja 2013.
html 
Zaključci sastanka Europskog vijeća (27. i 28. lipnja 2013.)
P7_CRE-REV(2013)07-02
Utorak, 2. srpnja 2013.
html 
Zaključci sastanka Europskog vijeća (27. i 28. lipnja 2013.) (2)
P7_CRE-REV(2013)07-02
Utorak, 2. srpnja 2013.
html 
Ocjena irskog predsjedanja, uključujući sporazum o višegodišnjem financijskom okviru
P7_CRE-REV(2013)07-02
Utorak, 2. srpnja 2013.
html 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Pravna obavijest