Rasprave
1.864 rezultat(i) pronađen(i) za"7. parlamentarni saziv, Ferreira João"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Protokol između EU-a i Gabona o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti i financijskog doprinosa predviđenih Sporazumom o partnerstvu u ribarstvu (A7-0049/2014 - João Ferreira)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Srijeda, 5. veljače 2014.
html 
Uvjeti ulaska i boravka državljana trećih zemalja radi sezonskog zapošljavanja (A7-0428/2013 - Claude Moraes)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Srijeda, 5. veljače 2014.
html 
Uvoza atlantske velikooke tune (A7-0475/2013 - Raül Romeva i Rueda)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Srijeda, 5. veljače 2014.
html 
Protokol između EU-a i Gabona o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti i financijskog doprinosa predviđenih Sporazumom o partnerstvu u ribarsstvu (A7-0049/2014 - João Ferreira)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Srijeda, 5. veljače 2014.
html 
Osiguranje od prirodnih katastrofa i katastrofa koje je prouzročio čovjek (A7-0005/2014 - Sampo Terho)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Srijeda, 5. veljače 2014.
html 
Sporazum između Europske unije i Švicarske konfederacije o suradnji u primjeni njihovih prava o tržišnom natjecanju (A7-0060/2014 - George Sabin Cutaş)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Srijeda, 5. veljače 2014.
html 
Sporazumi o suradnji EU-a o provedbi politike tržišnog natjecanja i daljnjim koracima (B7-0088/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Srijeda, 5. veljače 2014.
html 
Ugovor o trgovini oružjem (B7-0075/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Srijeda, 5. veljače 2014.
html 
Zaštita od dampinškog i subvencioniranog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske unije (A7-0053/2014 - Christofer Fjellner)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Srijeda, 5. veljače 2014.
html 
Sukladnost s pravilima zajedničke ribarstvene politike (A7-0468/2013 - Isabelle Thomas)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Srijeda, 5. veljače 2014.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pravna obavijest