Diskusijos
Rezultatas (-ai) "1.864" žodžiui (-iams): "7-oji kadencija, Ferreira João"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Darbo tvarkos taisyklių nuostatų dėl Parlamento narių imuniteto atšaukimo ir jo gynimo dalinis keitimas (A7-0012/2014 - Anneli Jäätteenmäki)
P7_CRE-REV(2014)01-16
Ketvirtadienis, 2014 m. sausio 16 d.
html 
Auginti skirto genetiškai modifikuoto kukurūzų produkto pateikimas rinkai (B7-0007/2014)
P7_CRE-REV(2014)01-16
Ketvirtadienis, 2014 m. sausio 16 d.
html 
Pagarba pagrindinei teisei laisvai judėti ES (RCB7-0016/2014, B7-0016/2014, B7-0023/2014, B7-0024/2014, B7-0025/2014, B7-0026/2014, B7-0027/2014)
P7_CRE-REV(2014)01-16
Ketvirtadienis, 2014 m. sausio 16 d.
html 
Parduodama ES pilietybė (RCB7-0015/2014, B7-0015/2014, B7-0017/2014, B7-0028/2014, B7-0029/2014, B7-0030/2014, B7-0031/2014)
P7_CRE-REV(2014)01-16
Ketvirtadienis, 2014 m. sausio 16 d.
html 
2013 m. Serbijos pažangos ataskaita (B7-0006/2014)
P7_CRE-REV(2014)01-16
Ketvirtadienis, 2014 m. sausio 16 d.
html 
Kosovo europinės integracijos procesas (B7-0004/2014)
P7_CRE-REV(2014)01-16
Ketvirtadienis, 2014 m. sausio 16 d.
html 
2012 m. Islandijos pažangos ataskaita ir perspektyvos po rinkimų (B7-0005/2014)
P7_CRE-REV(2014)01-16
Ketvirtadienis, 2014 m. sausio 16 d.
html 
Padėtis Pietų Sudane (RCB7-0018/2014, B7-0018/2014, B7-0019/2014, B7-0020/2014, B7-0021/2014, B7-0022/2014, B7-0032/2014)
P7_CRE-REV(2014)01-16
Ketvirtadienis, 2014 m. sausio 16 d.
html 
ES benamystės strategija (RCB7-0008/2014, B7-0008/2014, B7-0009/2014, B7-0010/2014, B7-0011/2014, B7-0012/2014)
P7_CRE-REV(2014)01-16
Ketvirtadienis, 2014 m. sausio 16 d.
html 
Graikijos pirmininkavimo veiklos programa (diskusijos)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Trečiadienis, 2014 m. sausio 15 d.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Teisinis pranešimas