Diskusijos
Rezultatas (-ai) "1.864" žodžiui (-iams): "7-oji kadencija, Ferreira João"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2015 m. Parlamento sesijų kalendorius
P7_CRE-REV(2014)01-15
Trečiadienis, 2014 m. sausio 15 d.
html 
Tarybos sprendimo 2007/124/EB, Euratomas panaikinimas (A7-0432/2013 - Juan Fernando López Aguilar)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Trečiadienis, 2014 m. sausio 15 d.
html 
ES ir Rusijos mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo susitarimo atnaujinimas (A7-0473/2013 - Amalia Sartori)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Trečiadienis, 2014 m. sausio 15 d.
html 
Apyvartai skirtų euro monetų nominalai ir techniniai duomenys (A7-0479/2013 - Jean-Paul Gauzès)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Trečiadienis, 2014 m. sausio 15 d.
html 
ES ir ASEAN santykių ateitis (A7-0441/2013 - Reinhard Bütikofer)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Trečiadienis, 2014 m. sausio 15 d.
html 
Tachografai ir su kelių transportu susiję socialiniai teisės aktai (A7-0471/2013 - Silvia-Adriana Ţicău)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Trečiadienis, 2014 m. sausio 15 d.
html 
Koncesijos sutarčių skyrimas (A7-0030/2013 - Philippe Juvin)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Trečiadienis, 2014 m. sausio 15 d.
html 
Viešieji pirkimai (A7-0007/2013 - Marc Tarabella)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Trečiadienis, 2014 m. sausio 15 d.
html 
Subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomi pirkimai (A7-0034/2013 - Marc Tarabella)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Trečiadienis, 2014 m. sausio 15 d.
html 
Prekių ir paslaugų patekimas į viešųjų pirkimų rinkas (A7-0454/2013 - Daniel Caspary)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Trečiadienis, 2014 m. sausio 15 d.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Teisinis pranešimas