Diskusijos
Rezultatas (-ai) "1.864" žodžiui (-iams): "7-oji kadencija, Ferreira João"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Tam tikrų su bendra prekybos politika susijusių reglamentų dalinis keitimas dėl deleguotų ir įgyvendinimo įgaliojimų priimti tam tikras priemones suteikimo (A7-0419/2013 - Jörg Leichtfried)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Ketvirtadienis, 2013 m. gruodžio 12 d.
html 
Mokėjimo sąskaitos (A7-0398/2013 - Jürgen Klute)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Ketvirtadienis, 2013 m. gruodžio 12 d.
html 
Jūrų erdvės planavimas ir integruotas pakrančių zonų valdymas (A7-0379/2013 - Gesine Meissner)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Ketvirtadienis, 2013 m. gruodžio 12 d.
html 
Tam tikrų aplinkos, žemės ūkio, socialinės politikos ir visuomenės sveikatos srities direktyvų dalinis keitimas dėl Majoto statuso pakeitimo (A7-0399/2013 - Matthias Groote)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Ketvirtadienis, 2013 m. gruodžio 12 d.
html 
Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas (A7-0282/2013 - Alain Cadec)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Ketvirtadienis, 2013 m. gruodžio 12 d.
html 
Sąjungos veiksmai, susiję su Europos kultūros sostinėmis 2020–2033 m. (A7-0226/2013 - Marco Scurria)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Ketvirtadienis, 2013 m. gruodžio 12 d.
html 
Tam tikrų žuvininkystės ir gyvūnų sveikatos srities reglamentų dalinis keitimas dėl Majoto statuso pakeitimo (A7-0425/2013 - João Ferreira)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Ketvirtadienis, 2013 m. gruodžio 12 d.
html 
Komisijos deleguotasis reglamentas (ES), kuriuo iš dalies keičiami Reglamento (ES) Nr. 978/2012, kuriuo taikoma bendrųjų muitų tarifų lengvatų sistema, I, II ir IV priedai (B7-0547/2013)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Ketvirtadienis, 2013 m. gruodžio 12 d.
html 
2013 m. rugpjūčio 28 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. .../... kuriuo nustatomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 978/2012, kuriuo taikoma bendrųjų muitų tarifų lengvatų sistema, III priedas (B7-0546/2013)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Ketvirtadienis, 2013 m. gruodžio 12 d.
html 
Nacionalinių romų intergracijos strategijų įgyvendinimo pažanga (B7-0555/2013)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Ketvirtadienis, 2013 m. gruodžio 12 d.
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Teisinis pranešimas