Diskusijos
Rezultatas (-ai) "1.864" žodžiui (-iams): "7-oji kadencija, Ferreira João"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
TDO konvencija dėl deramo darbo namų ūkio darbuotojams (A7-0394/2013 - Inês Cristina Zuber)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Trečiadienis, 2013 m. gruodžio 11 d.
html 
ES ir Armėnijos susitarimas, kuriuo nustatomi Armėnijos dalyvavimo Sąjungos programose bendrieji principai (A7-0406/2013 - Tomasz Piotr Poręba)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Trečiadienis, 2013 m. gruodžio 11 d.
html 
ES ir Prancūzijos susitarimas, kuriuo numatoma Sen Bartelemi bendrijai taikyti Sąjungos teisės aktus, susijusius su apmokestinimu (A7-0404/2013 - Sławomir Nitras)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Trečiadienis, 2013 m. gruodžio 11 d.
html 
Sprendimo 2002/546/EB dalinis keitimas dėl taikymo laikotarpio (A7-0431/2013 - Danuta Maria Hübner)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Trečiadienis, 2013 m. gruodžio 11 d.
html 
ES paramos vystymuisi teikėjų koordinavimas (A7-0393/2013 - Gay Mitchell)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Trečiadienis, 2013 m. gruodžio 11 d.
html 
Bendros Sąjungos išorės veiksmų priemonių įgyvendinimo taisyklės ir procedūros (A7-0447/2013 - Elmar Brok)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Trečiadienis, 2013 m. gruodžio 11 d.
html 
Stabilumo priemonė (A7-0451/2013 - Reinhard Bütikofer)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Trečiadienis, 2013 m. gruodžio 11 d.
html 
Europos kaimynystės priemonė (A7-0449/2013 - Eduard Kukan)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Trečiadienis, 2013 m. gruodžio 11 d.
html 
Pasirengimo narystei pagalbos priemonė (A7-0445/2013 - Libor Rouček)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Trečiadienis, 2013 m. gruodžio 11 d.
html 
Bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis partnerystės priemonė (A7-0446/2013 - Antonio López-Istúriz White)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Trečiadienis, 2013 m. gruodžio 11 d.
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Teisinis pranešimas