Diskusijos
Rezultatas (-ai) "1.864" žodžiui (-iams): "7-oji kadencija, Ferreira João"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Europos mažmeninės prekybos veiksmų planas, naudingas visiems dalyviams (A7-0374/2013 - Cornelis de Jong)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Trečiadienis, 2013 m. gruodžio 11 d.
html 
Daugiapakopio valdymo ES konstitucinės problemos (diskusijos)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Trečiadienis, 2013 m. gruodžio 11 d.
html 
Bendrosios muitų tarifų lengvatos (BLS +) (diskusijos)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Trečiadienis, 2013 m. gruodžio 11 d.
html 
Žaliosios infrastruktūros politika (diskusijos)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Trečiadienis, 2013 m. gruodžio 11 d.
html 
Sąjungos civilinės saugos mechanizmas (diskusijos)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Antradienis, 2013 m. gruodžio 10 d.
html 
2014–2020 m. Teisingumo programa (A7-0396/2013 - Luigi Berlinguer, Philip Claeys)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Antradienis, 2013 m. gruodžio 10 d.
html 
2014–2020 m. Teisių ir pilietybės programa (A7-0397/2013 - Kinga Göncz)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Antradienis, 2013 m. gruodžio 10 d.
html 
Autonominės prekybos lengvatos Moldovai (A7-0422/2013 - Iuliu Winkler)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Antradienis, 2013 m. gruodžio 10 d.
html 
ES ir Maroko žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimas. Protokolas, kuriuo nustatomos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas (A7-0417/2013 - Carmen Fraga Estévez)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Antradienis, 2013 m. gruodžio 10 d.
html 
TDO konvencija dėl saugumo darbe naudojant chemines medžiagas (A7-0400/2013 - Jutta Steinruck)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Antradienis, 2013 m. gruodžio 10 d.
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Teisinis pranešimas