Diskusijos
Rezultatas (-ai) "1.864" žodžiui (-iams): "7-oji kadencija, Ferreira João"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
EB ir JAV susitarimo dėl mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo pratęsimas (A7-0126/2014 - Amalia Sartori)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Antradienis, 2014 m. kovo 11 d.
html 
Nagojos protokolas dėl galimybės naudotis genetiniais ištekliais (A7-0061/2014 - Sandrine Bélier)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Antradienis, 2014 m. kovo 11 d.
html 
Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas. Paraiška „EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana, tekstilės gaminiai“ (A7-0158/2014 - Frédéric Daerden)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Antradienis, 2014 m. kovo 11 d.
html 
Augalų dauginamosios medžiagos auginimas ir tiekimas rinkai (Augalų dauginamosios medžiagos teisės aktas) (A7-0112/2014 - Sergio Paolo Francesco Silvestris)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Antradienis, 2014 m. kovo 11 d.
html 
EB ir Serbijos stabilizacijos ir asociacijos susitarimas (A7-0116/2014 - Iuliu Winkler)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Antradienis, 2014 m. kovo 11 d.
html 
Genetiniai ištekliai (A7-0263/2013 - Sandrine Bélier)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Antradienis, 2014 m. kovo 11 d.
html 
Elektroninių sąskaitų faktūrų naudojimas vykdant viešuosius pirkimus (A7-0004/2014 - Birgit Collin-Langen)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Antradienis, 2014 m. kovo 11 d.
html 
Europos investicijų banko 2012 m. metinė ataskaita (A7-0137/2014 - Marian-Jean Marinescu)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Antradienis, 2014 m. kovo 11 d.
html 
Moterų ir vyrų lygybė 2012 m. (A7-0073/2014 - Inês Cristina Zuber)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Antradienis, 2014 m. kovo 11 d.
html 
Visuomenės teisė susipažinti su dokumentais 2011–2013 m. (A7-0148/2014 - Sophia in 't Veld)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Antradienis, 2014 m. kovo 11 d.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Teisinis pranešimas