Diskusijos
Rezultatas (-ai) "1.864" žodžiui (-iams): "7-oji kadencija, Ferreira João"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
ES ir Maroko žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimas: protokolas, kuriuo nustatomos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas (diskusijos)
P7_CRE-REV(2013)12-09
Pirmadienis, 2013 m. gruodžio 9 d.
html 
Vienos minutės kalbos (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis)
P7_CRE-REV(2013)12-09
Pirmadienis, 2013 m. gruodžio 9 d.
html 
Aplinkos ir klimato politikos programa (LIFE) (diskusijos)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Ketvirtadienis, 2013 m. lapkričio 21 d.
html 
Bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Horizontas 2020“ (2014–2020 m.) (A7-0427/2012 - Teresa Riera Madurell)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Ketvirtadienis, 2013 m. lapkričio 21 d.
html 
Dalyvavimo programoje „Horizontas 2020“ ir sklaidos taisyklės (A7-0428/2012 - Christian Ehler)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Ketvirtadienis, 2013 m. lapkričio 21 d.
html 
Europos inovacijos ir technologijos instituto Strateginė inovacijų darbotvarkė (A7-0422/2012 - Marisa Matias)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Ketvirtadienis, 2013 m. lapkričio 21 d.
html 
Europos inovacijos ir technologijos institutas (A7-0403/2012 - Philippe Lamberts)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Ketvirtadienis, 2013 m. lapkričio 21 d.
html 
2014–2020 m. įmonių konkurencingumas ir mažosios bei vidutinės įmonės (A7-0420/2012 - Jürgen Creutzmann)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Ketvirtadienis, 2013 m. lapkričio 21 d.
html 
Specialioji programa, kuria įgyvendinama programa „Horizontas 2020“ (A7-0002/2013 - Maria Da Graça Carvalho)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Ketvirtadienis, 2013 m. lapkričio 21 d.
html 
Europos statistika (A7-0436/2012 - Liem Hoang Ngoc)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Ketvirtadienis, 2013 m. lapkričio 21 d.
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Teisinis pranešimas