Diskusijos
Rezultatas (-ai) "1.864" žodžiui (-iams): "7-oji kadencija, Ferreira João"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Socialinių pokyčių ir inovacijų programa (A7-0241/2012 - Jutta Steinruck)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Ketvirtadienis, 2013 m. lapkričio 21 d.
html 
Aplinkos ir klimato politikos programa (LIFE) (A7-0294/2012 - Jutta Haug)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Ketvirtadienis, 2013 m. lapkričio 21 d.
html 
Mokesčių srities veiksmų programa (A7-0399/2012 - Theodor Dumitru Stolojan)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Ketvirtadienis, 2013 m. lapkričio 21 d.
html 
Muitinių veiksmų programa (A7-0026/2013 - Raffaele Baldassarre)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Ketvirtadienis, 2013 m. lapkričio 21 d.
html 
Draudimas ir perdraudimas (Mokumas II) (A7-0352/2013 - Sharon Bowles)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Ketvirtadienis, 2013 m. lapkričio 21 d.
html 
Dohos vystymosi darbotvarkės dabartinė padėtis (B7-0492/2013, B7-0493/2013, B7-0494/2013)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Ketvirtadienis, 2013 m. lapkričio 21 d.
html 
Veiksmų planas „Verslumas 2020“. Verslumo dvasios atkūrimas Europoje (B7-0466/2013)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Ketvirtadienis, 2013 m. lapkričio 21 d.
html 
Bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimas (A7-0360/2013 - Maria Eleni Koppa)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Ketvirtadienis, 2013 m. lapkričio 21 d.
html 
Europos gynybos pramoninė ir technologinė bazė (A7-0358/2013 - Michael Gahler)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Ketvirtadienis, 2013 m. lapkričio 21 d.
html 
EPS socialinio matmens stiprinimas (B7-0496/2013)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Ketvirtadienis, 2013 m. lapkričio 21 d.
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Teisinis pranešimas