Diskusijos
Rezultatas (-ai) "1.864" žodžiui (-iams): "7-oji kadencija, Ferreira João"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Investicinių produktų pagrindinės informacijos dokumentai (A7-0368/2013 - Pervenche Berès)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Trečiadienis, 2013 m. lapkričio 20 d.
html 
Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai (A7-0361/2013 - Luis Manuel Capoulas Santos)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Trečiadienis, 2013 m. lapkričio 20 d.
html 
Bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas (A7-0366/2013 - Michel Dantin)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Trečiadienis, 2013 m. lapkričio 20 d.
html 
Tiesioginės išmokos ūkininkams pagal BŽŪP paramos schemas (A7-0362/2013 - Luis Manuel Capoulas Santos)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Trečiadienis, 2013 m. lapkričio 20 d.
html 
Kaimo plėtros finansavimo pereinamojo laikotarpio nuostatos (A7-0326/2013 - Albert Deß)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Trečiadienis, 2013 m. lapkričio 20 d.
html 
Finansų valdymo nuostatos, taikytinos tam tikroms valstybėms narėms, kurios turi didelių finansinio stabilumo sunkumų arba kurioms tokie sunkumai gresia, ir įsipareigojimų panaikinimo taisyklės tam tikroms valstybėms narėms (A7-0312/2013 - Oldřich Vlasák)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Trečiadienis, 2013 m. lapkričio 20 d.
html 
Finansiniai asignavimai tam tikroms valstybėms narėms iš Europos socialinio fondo (A7-0381/2013 - Jan Olbrycht)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Trečiadienis, 2013 m. lapkričio 20 d.
html 
Europos Sąjungos institucijų būstinių vieta (A7-0350/2013 - Ashley Fox, Gerald Häfner)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Trečiadienis, 2013 m. lapkričio 20 d.
html 
2014–2020 m. daugiametė finansinė programa - Tarpinstitucinis susitarimas dėl bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo (diskusijos)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Antradienis, 2013 m. lapkričio 19 d.
html 
2014–2020 m. daugiametė finansinė programa - Tarpinstitucinis susitarimas dėl bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo (diskusijos) (2)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Antradienis, 2013 m. lapkričio 19 d.
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Teisinis pranešimas