Diskusijos
Rezultatas (-ai) "1.864" žodžiui (-iams): "7-oji kadencija, Ferreira João"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
2014–2020 m. daugiametė finansinė programa (A7-0389/2013 - Jean-Luc Dehaene, Ivailo Kalfin)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Antradienis, 2013 m. lapkričio 19 d.
html 
Tarpinstitucinis susitarimas dėl bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo (A7-0337/2013 - Rafał Trzaskowski)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Antradienis, 2013 m. lapkričio 19 d.
html 
Taisomojo biudžeto Nr. 7/2013 projektas. Europos socialinio fondo (ESF) stiprinimas siekiant sumažinti jaunimo nedarbą, skurdą ir socialinę atskirtį Prancūzijoje, Italijoje ir Ispanijoje. (A7-0367/2013 - Giovanni La Via)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Antradienis, 2013 m. lapkričio 19 d.
html 
Taisomojo biudžeto Nr. 8/2013 projektas (TPB 2a). Mokėjimų padidinimas pagal DFP kategorijas ir mokėjimų asignavimų trūkumai 2013 m. biudžete (A7-0371/2013 - Giovanni La Via)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Antradienis, 2013 m. lapkričio 19 d.
html 
Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas (Ispanijos paraiška „EGF/2013/004 ES/Comunidad Valenciana, statybinės medžiagos“) (A7-0341/2013 - Andrej Plenković)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Antradienis, 2013 m. lapkričio 19 d.
html 
Sutartis dėl viešųjų pirkimų (A7-0339/2013 - Helmut Scholz)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Antradienis, 2013 m. lapkričio 19 d.
html 
Programa „Erasmus visiems“ (A7-0405/2012 - Doris Pack)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Antradienis, 2013 m. lapkričio 19 d.
html 
Programa „Kūrybiška Europa“ (A7-0011/2013 - Silvia Costa)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Antradienis, 2013 m. lapkričio 19 d.
html 
Programa „Europa piliečiams“ (A7-0424/2012 - Hannu Takkula)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Antradienis, 2013 m. lapkričio 19 d.
html 
Europos infrastruktūros tinklų priemonė (A7-0021/2013 - Adina-Ioana Vălean, Dominique Riquet, Inés Ayala Sender)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Antradienis, 2013 m. lapkričio 19 d.
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Teisinis pranešimas