Diskusijos
Rezultatas (-ai) "1.864" žodžiui (-iams): "7-oji kadencija, Ferreira João"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Transeuropinis transporto tinklas (A7-0012/2013 - Georgios Koumoutsakos, Ismail Ertug)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Antradienis, 2013 m. lapkričio 19 d.
html 
Žemės ūkio ir žvejybos statistika (A7-0148/2013 - Paolo De Castro)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Antradienis, 2013 m. lapkričio 19 d.
html 
Tarpvalstybinių vandentakių ir tarptautinių ežerų apsauga ir naudojimas (A7-0356/2013 - Matthias Groote)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Antradienis, 2013 m. lapkričio 19 d.
html 
Papildoma 2014–2018 m. ITER projekto mokslinių tyrimų programa (A7-0211/2013 - Vladimír Remek)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Antradienis, 2013 m. lapkričio 19 d.
html 
Europos atominės energijos bendrijos mokslinių tyrimų ir mokymo programa (A7-0407/2012 - Peter Skinner)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Antradienis, 2013 m. lapkričio 19 d.
html 
Bendradarbiavimo branduolinės saugos srityje priemonė (A7-0327/2012 - Holger Krahmer)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Antradienis, 2013 m. lapkričio 19 d.
html 
Bulgarijos, Lietuvos ir Slovakijos branduolinių reaktorių eksploatavimo nutraukimo pagalbos programos (A7-0119/2013 - Giles Chichester)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Antradienis, 2013 m. lapkričio 19 d.
html 
Europos fondams taikytinos bendrosios nuostatos – Europos socialinis fondas – Europos regioninės plėtros fondas ir investicijos į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą – Europos regioninės plėtros fondas ir Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslas – Sanglaudos fondas – Europos teritorinio bendradarbiavimo grupė (diskusijos)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Antradienis, 2013 m. lapkričio 19 d.
html 
Europos infrastruktūros tinklų priemonė - Transeuropinis transporto tinklas (diskusijos)
P7_CRE-REV(2013)11-18
Pirmadienis, 2013 m. lapkričio 18 d.
html 
Sutartis dėl viešųjų pirkimų (diskusijos)
P7_CRE-REV(2013)11-18
Pirmadienis, 2013 m. lapkričio 18 d.
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Teisinis pranešimas