Diskusijos
Rezultatas (-ai) "1.864" žodžiui (-iams): "7-oji kadencija, Ferreira João"  
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Europos Sjungos 2014 finansinių metų bendrojo biudžeto projektas
P7_CRE-REV(2013)10-24
Ketvirtadienis, 2013 m. spalio 24 d.
html 
Europos Sąjungos 2014 finansinių metų bendrojo biudžeto projektas. Visi skirsniai (A7-0328/2013 - Monika Hohlmeier, Anne E. Jensen)
P7_CRE-REV(2013)10-24
Ketvirtadienis, 2013 m. spalio 24 d.
html 
Žinios apie jūrą 2020 m. (A7-0295/2013 - Maria do Céu Patrão Neves)
P7_CRE-REV(2013)10-24
Ketvirtadienis, 2013 m. spalio 24 d.
html 
Tarptautinių prekybos taisyklių taikymas ir jų vykdymo užtikrinimas (A7-0308/2013 - Niccolò Rinaldi)
P7_CRE-REV(2013)10-24
Ketvirtadienis, 2013 m. spalio 24 d.
html 
Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas (A7-0282/2013 - Alain Cadec)
P7_CRE-REV(2013)10-24
Ketvirtadienis, 2013 m. spalio 24 d.
html 
Klimato kaitos konferencija (B7-0482/2013)
P7_CRE-REV(2013)10-24
Ketvirtadienis, 2013 m. spalio 24 d.
html 
Organizuotas nusikalstamumas, korupcija ir pinigų plovimas (A7-0307/2013 - Salvatore Iacolino)
P7_CRE-REV(2013)10-24
Ketvirtadienis, 2013 m. spalio 24 d.
html 
Europos kaimynystės politika: darbas siekiant tvirtesnės partnerystės. EP pozicija dėl 2012 m. pažangos ataskaitų (B7-0484/2013)
P7_CRE-REV(2013)10-24
Ketvirtadienis, 2013 m. spalio 24 d.
html 
Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras. (A7-0322/2013 - Elisa Ferreira)
P7_CRE-REV(2013)10-24
Ketvirtadienis, 2013 m. spalio 24 d.
html 
dėl migracijos srautų Viduržemio jūros regione, ypatingą dėmesį skiriant tragiškiems įvykiams prie Lampedūzos krantų (RCB7-0474/2013, B7-0474/2013, B7-0475/2013, B7-0476/2013, B7-0477/2013, B7-0478/2013, B7-0479/2013, B7-0480/2013)
P7_CRE-REV(2013)10-24
Ketvirtadienis, 2013 m. spalio 24 d.
html 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Teisinis pranešimas