Diskusijos
Rezultatas (-ai) "1.864" žodžiui (-iams): "7-oji kadencija, Ferreira João"  
Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
SWIFT susitarimo sustabdymas gavus NSA stebėjimo rezultatus (B7-0467/2013, RCB7-0468/2013, B7-0468/2013, B7-0471/2013, B7-0472/2013, B7-0481/2013)
P7_CRE-REV(2013)10-24
Ketvirtadienis, 2013 m. spalio 24 d.
html 
Nacrt općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2014. - svi dijelovi (A7-0328/2013 - Monika Hohlmeier, Anne E. Jensen)
P7_CRE-PROV(2013)10-24
Četvrtak, 24. listopada 2013.
html 
Znanje o moru 2020. (A7-0295/2013 - Maria do Céu Patrão Neves)
P7_CRE-PROV(2013)10-24
Četvrtak, 24. listopada 2013.
html 
Primjena i provedba međunarodnih trgovinskih pravila (A7-0308/2013 - Niccolò Rinaldi)
P7_CRE-PROV(2013)10-24
Četvrtak, 24. listopada 2013.
html 
Europski fond za pomorstvo i ribarstvo (A7-0282/2013 - Alain Cadec)
P7_CRE-PROV(2013)10-24
Četvrtak, 24. listopada 2013.
html 
Konferencija o klimatskim promjenama (B7-0482/2013)
P7_CRE-PROV(2013)10-24
Četvrtak, 24. listopada 2013.
html 
Organizirani kriminal, korupcija i pranje novca (A7-0307/2013 - Salvatore Iacolino)
P7_CRE-PROV(2013)10-24
Četvrtak, 24. listopada 2013.
html 
Europska politika susjedstva: prema jačanju partnerstva: stajalište Europskog parlamenta o izvješćima za 2012. (B7-0484/2013)
P7_CRE-PROV(2013)10-24
Četvrtak, 24. listopada 2013.
html 
Europski semestar za usklađivanje ekonomske politike (A7-0322/2013 - Elisa Ferreira)
P7_CRE-PROV(2013)10-24
Četvrtak, 24. listopada 2013.
html 
Migracijski tokovi u Sredozemlju, s posebnim naglaskom na tragične događaje nedaleko od Lampeduse (RCB7-0474/2013, B7-0474/2013, B7-0475/2013, B7-0476/2013, B7-0477/2013, B7-0478/2013, B7-0479/2013, B7-0480/2013)
P7_CRE-PROV(2013)10-24
Četvrtak, 24. listopada 2013.
html 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Teisinis pranešimas