Diskusijos
Rezultatas (-ai) "1.864" žodžiui (-iams): "7-oji kadencija, Ferreira João"  
Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Suspenzija sporazuma SWIFT zbog nadzora Agencije za nacionalnu sigurnost (B7-0467/2013, RCB7-0468/2013, B7-0468/2013, B7-0471/2013, B7-0472/2013, B7-0481/2013)
P7_CRE-PROV(2013)10-24
Četvrtak, 24. listopada 2013.
html 
Pasirengimas Europos Vadovų Tarybos susitikimui (2013 m. spalio 24-25 d.) (diskusijos)
P7_CRE-REV(2013)10-23
Trečiadienis, 2013 m. spalio 23 d.
html 
Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras. (diskusijos)
P7_CRE-REV(2013)10-23
Trečiadienis, 2013 m. spalio 23 d.
html 
Prekyba narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių (A7-0167/2013 - Franck Proust)
P7_CRE-REV(2013)10-23
Trečiadienis, 2013 m. spalio 23 d.
html 
Narkotinių medžiagų pirmtakai (prekursoriai) (A7-0153/2013 - Anna Hedh)
P7_CRE-REV(2013)10-23
Trečiadienis, 2013 m. spalio 23 d.
html 
E. teisingumo veiksmų planas 2014–2018 m. (B7-0465/2013)
P7_CRE-REV(2013)10-23
Trečiadienis, 2013 m. spalio 23 d.
html 
Bendroji Sąjungos aplinkosaugos veiksmų programa iki 2020 m. (diskusijos)
P7_CRE-REV(2013)10-23
Trečiadienis, 2013 m. spalio 23 d.
html 
Sprendimas dėl skubaus klausimo
P7_CRE-REV(2013)10-22
Antradienis, 2013 m. spalio 22 d.
html 
Tarifinės vyno kvotos (A7-0293/2013 - Iuliu Winkler)
P7_CRE-REV(2013)10-22
Antradienis, 2013 m. spalio 22 d.
html 
Makrofinansinė pagalba Kirgizijos Respublikai (A7-0334/2013 - Vital Moreira)
P7_CRE-REV(2013)10-22
Antradienis, 2013 m. spalio 22 d.
html 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Teisinis pranešimas