Diskusijos
Rezultatas (-ai) "1.864" žodžiui (-iams): "7-oji kadencija, Ferreira João"  
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Diagnostikos in vitro medicinos prietaisai (A7-0327/2013 - Peter Liese)
P7_CRE-REV(2013)10-22
Antradienis, 2013 m. spalio 22 d.
html 
Medicinos prietaisai (A7-0324/2013 - Dagmar Roth-Behrendt)
P7_CRE-REV(2013)10-22
Antradienis, 2013 m. spalio 22 d.
html 
Laivų perdirbimas (A7-0132/2013 - Carl Schlyter)
P7_CRE-REV(2013)10-22
Antradienis, 2013 m. spalio 22 d.
html 
Europos demografinė statistika (A7-0050/2013 - Csaba Sógor)
P7_CRE-REV(2013)10-22
Antradienis, 2013 m. spalio 22 d.
html 
Lytinė ir reprodukcinė sveikata ir teisės (A7-0306/2013 - Edite Estrela)
P7_CRE-REV(2013)10-22
Antradienis, 2013 m. spalio 22 d.
html 
Žmogaus teisės Sahelio regione (A7-0325/2013 - Charles Tannock)
P7_CRE-REV(2013)10-22
Antradienis, 2013 m. spalio 22 d.
html 
Vietos valdžios institucijos ir pilietinė visuomenė (A7-0296/2013 - Corina Creţu)
P7_CRE-REV(2013)10-22
Antradienis, 2013 m. spalio 22 d.
html 
Švietimo persvarstymas (A7-0314/2013 - Katarína Neveďalová)
P7_CRE-REV(2013)10-22
Antradienis, 2013 m. spalio 22 d.
html 
ES pasirengimo narystei fondai: teismų sistemos ir kova su korupcija (A7-0318/2013 - Monica Luisa Macovei)
P7_CRE-REV(2013)10-22
Antradienis, 2013 m. spalio 22 d.
html 
Pacientų sauga (A7-0320/2013 - Oreste Rossi)
P7_CRE-REV(2013)10-22
Antradienis, 2013 m. spalio 22 d.
html 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Teisinis pranešimas