Diskusijos
Rezultatas (-ai) "1.864" žodžiui (-iams): "7-oji kadencija, Ferreira João"  
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Tariamas CŽV vykdytas kalinių gabenimas ir neteisėtas kalinimas Europos šalyse (B7-0378/2013, B7-0378/2013, B7-0379/2013, B7-0380/2013, B7-0381/2013)
P7_CRE-REV(2013)10-10
Ketvirtadienis, 2013 m. spalio 10 d.
html 
Tarpvalstybinio bendradarbiavimo teisėsaugos srityje stiprinimas ES (B7-0433/2013)
P7_CRE-REV(2013)10-10
Ketvirtadienis, 2013 m. spalio 10 d.
html 
Diskriminacija dėl kastos (B7-0434/2013)
P7_CRE-REV(2013)10-10
Ketvirtadienis, 2013 m. spalio 10 d.
html 
2012 m. Peticijų komiteto veiklos metinė ataskaita (A7-0299/2013 - Edward McMillan-Scott)
P7_CRE-REV(2013)10-10
Ketvirtadienis, 2013 m. spalio 10 d.
html 
Profesinių kvalifikacijų pripažinimas ir administracinis bendradarbiavimas per Vidaus rinkos informacijos sistemą (diskusijos)
P7_CRE-REV(2013)10-09
Trečiadienis, 2013 m. spalio 9 d.
html 
Europos Parlamento ir ECB tarpinstitucinis susitarimas dėl bendradarbiavimo nustatant procedūras, susijusias su bendru priežiūros mechanizmu (A7-0302/2013 - Carlo Casini)
P7_CRE-REV(2013)10-09
Trečiadienis, 2013 m. spalio 9 d.
html 
Tarpparlamentinių delegacijų, delegacijų jungtiniuose parlamentiniuose komitetuose ir delegacijų parlamentinio bendradarbiavimo komitetuose bei daugiašalėse parlamentinėse asamblėjose skaičius ir jų narių skaičius
P7_CRE-REV(2013)10-09
Trečiadienis, 2013 m. spalio 9 d.
html 
2011 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos Vadovų Taryba ir Taryba (A7-0310/2013 - Andrea Češková)
P7_CRE-REV(2013)10-09
Trečiadienis, 2013 m. spalio 9 d.
html 
Direktyvos 2011/92/ES dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo dalinis keitimas (A7-0277/2013 - Andrea Zanoni)
P7_CRE-REV(2013)10-09
Trečiadienis, 2013 m. spalio 9 d.
html 
Pramoginiai ir asmeniniai lavai (A7-0213/2012 - Malcolm Harbour)
P7_CRE-REV(2013)10-09
Trečiadienis, 2013 m. spalio 9 d.
html 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Teisinis pranešimas