Diskusijos
Rezultatas (-ai) "1.864" žodžiui (-iams): "7-oji kadencija, Ferreira João"  
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Profesinių kvalifikacijų pripažinimas ir administracinis bendradarbiavimas per Vidaus rinkos informacijos sistemą (A7-0038/2013 - Bernadette Vergnaud)
P7_CRE-REV(2013)10-09
Trečiadienis, 2013 m. spalio 9 d.
html 
ES ir Armėnijos susitarimas dėl vizų režimo supaprastinimo (A7-0290/2013 - Edit Bauer)
P7_CRE-REV(2013)10-09
Trečiadienis, 2013 m. spalio 9 d.
html 
ES ir Armėnijos susitarimas dėl be leidimo gyvenančių asmenų readmisijos (A7-0289/2013 - Edit Bauer)
P7_CRE-REV(2013)10-09
Trečiadienis, 2013 m. spalio 9 d.
html 
Leidžiami vartoti teiginiai apie maisto produktų sveikumą (B7-0437/2013)
P7_CRE-REV(2013)10-09
Trečiadienis, 2013 m. spalio 9 d.
html 
ES ir Kinijos derybos dėl dvišalio investicijų susitarimo (B7-0436/2013, B7-0439/2013)
P7_CRE-REV(2013)10-09
Trečiadienis, 2013 m. spalio 9 d.
html 
ES ir Taivano prekybos ryšiai (B7-0435/2013)
P7_CRE-REV(2013)10-09
Trečiadienis, 2013 m. spalio 9 d.
html 
Su orlaivių naudojimu skrydžiams susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros (B7-0440/2013)
P7_CRE-REV(2013)10-09
Trečiadienis, 2013 m. spalio 9 d.
html 
ES ir valstybių narių priemonės siekiant spręsti dėl konflikto Sirijoje susidariusio pabėgėlių srauto problemą (B7-0442/2013)
P7_CRE-REV(2013)10-09
Trečiadienis, 2013 m. spalio 9 d.
html 
Direktyvos 2011/92/ES dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo dalinis keitimas (diskusijų tęsinys)
P7_CRE-REV(2013)10-08
Antradienis, 2013 m. spalio 8 d.
html 
EB ir Ukrainos bendradarbiavimo susitarimas dėl civilinės globalios navigacijos palydovinės sistemos (A7-0298/2013 - Amalia Sartori)
P7_CRE-REV(2013)10-08
Antradienis, 2013 m. spalio 8 d.
html 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Teisinis pranešimas