Diskusijos
Rezultatas (-ai) "1.864" žodžiui (-iams): "7-oji kadencija, Ferreira João"  
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas: Italijos paraiška „EGF/2011/025IT/Lombardia“ (A7-0294/2013 - Salvador Garriga Polledo)
P7_CRE-REV(2013)10-08
Antradienis, 2013 m. spalio 8 d.
html 
Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas: Italijos paraiška „EGF/2012/008 IT/De Tomaso Automobili“ (A7-0292/2013 - Dominique Riquet)
P7_CRE-REV(2013)10-08
Antradienis, 2013 m. spalio 8 d.
html 
Korupcija viešajame ir privačiajame sektoriuose: poveikis žmogaus teisėms trečiosiose šalyse (A7-0250/2013 - Ana Gomes)
P7_CRE-REV(2013)10-08
Antradienis, 2013 m. spalio 8 d.
html 
Perspektyvinis politikos planavimas: poveikis biudžetui dėl pajėgumų stiprinimo (A7-0265/2013 - James Elles)
P7_CRE-REV(2013)10-08
Antradienis, 2013 m. spalio 8 d.
html 
Tarptautinė privatinė teisė ir įdarbinimas (A7-0291/2013 - Evelyn Regner)
P7_CRE-REV(2013)10-08
Antradienis, 2013 m. spalio 8 d.
html 
Vėliavos valstybės įsipareigojimai užtikrinti, kad būtų laikomasi Tarybos direktyvos 2009/13/EB, įgyvendinančios susitarimą dėl Konvencijos dėl darbo jūrų laivyboje (A7-0037/2013 - Pervenche Berès)
P7_CRE-REV(2013)10-08
Antradienis, 2013 m. spalio 8 d.
html 
Tabako ir susijusių gaminių gamyba, pateikimas ir pardavimas (A7-0276/2013 - Linda McAvan)
P7_CRE-REV(2013)10-08
Antradienis, 2013 m. spalio 8 d.
html 
ES ir Mauritanijos protokolas, kuriuo nustatomos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas (A7-0184/2013 - Gabriel Mato Adrover)
P7_CRE-REV(2013)10-08
Antradienis, 2013 m. spalio 8 d.
html 
Lyties genocidas: dingusios moterys? (A7-0245/2013 - Antigoni Papadopoulou)
P7_CRE-REV(2013)10-08
Antradienis, 2013 m. spalio 8 d.
html 
Biudžeto apribojimų poveikis regionų ir vietos valdžios institucijoms, susijęs su ES struktūriniais fondais (A7-0269/2013 - Erminia Mazzoni)
P7_CRE-REV(2013)10-08
Antradienis, 2013 m. spalio 8 d.
html 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Teisinis pranešimas