Diskusijos
Rezultatas (-ai) "1.864" žodžiui (-iams): "7-oji kadencija, Ferreira João"  
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Registruotos partnerystės turtinės pasekmės (A7-0254/2013 - Alexandra Thein)
P7_CRE-REV(2013)09-10
Antradienis, 2013 m. rugsėjo 10 d.
html 
Sutuoktinių turto teisinis režimas (A7-0253/2013 - Alexandra Thein)
P7_CRE-REV(2013)09-10
Antradienis, 2013 m. rugsėjo 10 d.
html 
Europos transporto technologijų strategijos, siekiant tvaraus Europos mobilumo ateityje, skatinimas (A7-0241/2013 - Michael Cramer)
P7_CRE-REV(2013)09-10
Antradienis, 2013 m. rugsėjo 10 d.
html 
Teisė turėti advokatą vykstant baudžiamajam procesui ir teisė susisiekti po sulaikymo (A7-0228/2013 - Elena Oana Antonescu)
P7_CRE-REV(2013)09-10
Antradienis, 2013 m. rugsėjo 10 d.
html 
Kredito sutartys dėl gyvenamosios paskirties nuosavybės (A7-0202/2012 - Antolín Sánchez Presedo)
P7_CRE-REV(2013)09-10
Antradienis, 2013 m. rugsėjo 10 d.
html 
Tarybos reglamento (EB) Nr. 2187/2005 dėl žuvų išteklių apsaugos techninėmis priemonėmis Baltijos jūroje, Beltų ir Zundo sąsiauriuose dalinis keitimas (A7-0259/2013 - Marek Józef Gróbarczyk)
P7_CRE-REV(2013)09-10
Antradienis, 2013 m. rugsėjo 10 d.
html 
Postūmis energijos vidaus rinkai (A7-0262/2013 - Jerzy Buzek)
P7_CRE-REV(2013)09-10
Antradienis, 2013 m. rugsėjo 10 d.
html 
Žuvininkystės Adrijos ir Jonijos jūrose strategija (A7-0234/2013 - Guido Milana)
P7_CRE-REV(2013)09-10
Antradienis, 2013 m. rugsėjo 10 d.
html 
Siekiant veiksmingesnio ir ekonomiškai efektyvesnio vertimo žodžiu Europos Parlamente (A7-0233/2013 - Esther de Lange)
P7_CRE-REV(2013)09-10
Antradienis, 2013 m. rugsėjo 10 d.
html 
Internetiniai lošimai vidaus rinkoje (A7-0218/2013 - Ashley Fox)
P7_CRE-REV(2013)09-10
Antradienis, 2013 m. rugsėjo 10 d.
html 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Teisinis pranešimas