Diskusijos
Rezultatas (-ai) "1.864" žodžiui (-iams): "7-oji kadencija, Ferreira João"  
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Priemonės europinių ungurių ištekliams atkurti (diskusijos)
P7_CRE-REV(2013)09-10
Antradienis, 2013 m. rugsėjo 10 d.
html 
Paslaugų vidaus rinka (diskusijos)
P7_CRE-REV(2013)09-10
Antradienis, 2013 m. rugsėjo 10 d.
html 
Degalų kokybės direktyva ir Atsinaujinančių išteklių energijos direktyva (diskusijos)
P7_CRE-REV(2013)09-09
Pirmadienis, 2013 m. rugsėjo 9 d.
html 
Postūmis energijos vidaus rinkai - Mikrogeneravimas (diskusijos)
P7_CRE-REV(2013)09-09
Pirmadienis, 2013 m. rugsėjo 9 d.
html 
Europos transporto technologijų strategijos, siekiant tvaraus Europos mobilumo ateityje, skatinimas (trumpas pristatymas)
P7_CRE-REV(2013)09-09
Pirmadienis, 2013 m. rugsėjo 9 d.
html 
Siekiant veiksmingesnio ir ekonomiškai efektyvesnio vertimo žodžiu Europos Parlamente (trumpas pristatymas)
P7_CRE-REV(2013)09-09
Pirmadienis, 2013 m. rugsėjo 9 d.
html 
Papildoma makrofinansinė pagalba Gruzijai (A7-0244/2013 - Vital Moreira)
P7_CRE-REV(2013)07-04
Ketvirtadienis, 2013 m. liepos 4 d.
html 
Atakos prieš informacines sistemas (A7-0224/2013 - Monika Hohlmeier)
P7_CRE-REV(2013)07-04
Ketvirtadienis, 2013 m. liepos 4 d.
html 
JAV Nacionalinės saugumo agentūros (NSA) sekimo programa, sekimą vykdančios tarnybos įvairiose valstybėse narėse ir poveikis ES piliečių privatumui (RCB7-0336/2013, B7-0336/2013, B7-0337/2013, B7-0338/2013, B7-0341/2013, B7-0342/2013, B7-0343/2013)
P7_CRE-REV(2013)07-04
Ketvirtadienis, 2013 m. liepos 4 d.
html 
Geresnis 2014 m. Europos Parlamento rinkimų organizavimas (A7-0219/2013 - Andrew Duff)
P7_CRE-REV(2013)07-04
Ketvirtadienis, 2013 m. liepos 4 d.
html 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Teisinis pranešimas