Diskusijos
Rezultatas (-ai) "1.864" žodžiui (-iams): "7-oji kadencija, Ferreira João"  
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Ginklų eksportas: Tarybos bendrosios pozicijos 2008/944/CFSP įgyvendinimas (RCB7-0258/2013, B7-0258/2013, RCB7-0260/2013, B7-0260/2013, B7-0262/2013, B7-0263/2013, B7-0264/2013, B7-0267/2013)
P7_CRE-REV(2013)07-04
Ketvirtadienis, 2013 m. liepos 4 d.
html 
Derybų dėl daugiašalio susitarimo dėl paslaugų pradžia (B7-0314/2013, B7-0317/2013)
P7_CRE-REV(2013)07-04
Ketvirtadienis, 2013 m. liepos 4 d.
html 
Norvegijos muito mokesčių, taikomų žemės ūkio produktams, padidėjimas (B7-0327/2013)
P7_CRE-REV(2013)07-04
Ketvirtadienis, 2013 m. liepos 4 d.
html 
Bendrosios skaitmeninės rinkos kūrimo užbaigimas (B7-0331/2013)
P7_CRE-REV(2013)07-04
Ketvirtadienis, 2013 m. liepos 4 d.
html 
Krizės poveikis pažeidžiamų grupių galimybėms gauti priežiūros paslaugas (A7-0221/2013 - Jean Lambert)
P7_CRE-REV(2013)07-04
Ketvirtadienis, 2013 m. liepos 4 d.
html 
Televizija su ryšio galimybėmis (A7-0212/2013 - Petra Kammerevert)
P7_CRE-REV(2013)07-04
Ketvirtadienis, 2013 m. liepos 4 d.
html 
Taisomojo biudžeto projektas Nr. 1/2013. Su Kroatijos stojimu į Europos Sąjungą susijusios išlaidos (A7-0246/2013 - Giovanni La Via)
P7_CRE-REV(2013)07-04
Ketvirtadienis, 2013 m. liepos 4 d.
html 
Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas 2006 m. gegužės 17 d. Tarpinstitucinis susitarimas dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo, kad daugiametėje finansinėje? programoje būtų atsižvelgta į išlaidų poreikius, atsiradusius dėl Kroatijos stojimo į Europos Sąjungą (A7-0247/2013 - Reimer Böge)
P7_CRE-REV(2013)07-04
Ketvirtadienis, 2013 m. liepos 4 d.
html 
Komisijos 2014 m. darbo programos parengimas (B7-0315/2013, B7-0316/2013, B7-0325/2013, B7-0326/2013, B7-0328/2013, B7-0329/2013)
P7_CRE-REV(2013)07-04
Ketvirtadienis, 2013 m. liepos 4 d.
html 
Padėtis Egipte (RCB7-0362/2013, B7-0362/2013, B7-0363/2013, B7-0364/2013, B7-0365/2013, B7-0366/2013, B7-0367/2013)
P7_CRE-REV(2013)07-04
Ketvirtadienis, 2013 m. liepos 4 d.
html 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Teisinis pranešimas