Diskusijos
Rezultatas (-ai) "1.864" žodžiui (-iams): "7-oji kadencija, Ferreira João"  
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
ES pareigūnų tarnybos nuostatai ir kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos (A7-0156/2012 - Dagmar Roth-Behrendt)
P7_CRE-REV(2013)07-02
Antradienis, 2013 m. liepos 2 d.
html 
Vienos konvencija dėl civilinės atsakomybės už branduolinę žalą (A7-0198/2013 - Alajos Mészáros)
P7_CRE-REV(2013)07-02
Antradienis, 2013 m. liepos 2 d.
html 
EB sutarties 93 straipsnio taikymas (A7-0180/2013 - Sirpa Pietikäinen)
P7_CRE-REV(2013)07-02
Antradienis, 2013 m. liepos 2 d.
html 
ES išorės politika aviacijos srityje (A7-0172/2013 - Marian-Jean Marinescu)
P7_CRE-REV(2013)07-02
Antradienis, 2013 m. liepos 2 d.
html 
Valstybių narių eksporto kredito agentūros (A7-0193/2013 - Yannick Jadot)
P7_CRE-REV(2013)07-02
Antradienis, 2013 m. liepos 2 d.
html 
Prašymas atšaukti Parlamento narės Marine Le Pen imunitetą (A7-0236/2013 - Cecilia Wikström)
P7_CRE-REV(2013)07-02
Antradienis, 2013 m. liepos 2 d.
html 
Europos fondo statutas (A7-0223/2013 - Evelyn Regner)
P7_CRE-REV(2013)07-02
Antradienis, 2013 m. liepos 2 d.
html 
Uosto valstybės kontrolė (A7-0394/2012 - Brian Simpson)
P7_CRE-REV(2013)07-02
Antradienis, 2013 m. liepos 2 d.
html 
Transporto priemonių registracijos dokumentai (A7-0199/2013 - Vilja Savisaar-Toomast)
P7_CRE-REV(2013)07-02
Antradienis, 2013 m. liepos 2 d.
html 
Komercinių transporto priemonių patikrinimas kelyje (A7-0207/2013 - Olga Sehnalová)
P7_CRE-REV(2013)07-02
Antradienis, 2013 m. liepos 2 d.
html 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Teisinis pranešimas