Diskusijos
Rezultatas (-ai) "1.864" žodžiui (-iams): "7-oji kadencija, Ferreira João"  
46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų techninė apžiūra (A7-0210/2013 - Werner Kuhn)
P7_CRE-REV(2013)07-02
Antradienis, 2013 m. liepos 2 d.
html 
Prioritetinės medžiagos vandens politikos srityje (A7-0397/2012 - Richard Seeber)
P7_CRE-REV(2013)07-02
Antradienis, 2013 m. liepos 2 d.
html 
Kai kurios horizontalios valstybės pagalbos rūšys ir keleivinio geležinkelių ir kelių transporto viešosios paslaugos (A7-0179/2013 - Herbert Dorfmann)
P7_CRE-REV(2013)07-02
Antradienis, 2013 m. liepos 2 d.
html 
Mėlynasis augimas. Tvaraus jūrų sektoriaus augimo, jūrų transporto ir Sąjungos turizmo pagerinimas (A7-0209/2013 - Spyros Danellis)
P7_CRE-REV(2013)07-02
Antradienis, 2013 m. liepos 2 d.
html 
Kooperatyvų indėlis įveikiant krizę (A7-0222/2013 - Patrizia Toia)
P7_CRE-REV(2013)07-02
Antradienis, 2013 m. liepos 2 d.
html 
Bioekonomika Europai (A7-0201/2013 - Paolo Bartolozzi)
P7_CRE-REV(2013)07-02
Antradienis, 2013 m. liepos 2 d.
html 
Tvirtesnio bendradarbiavimo finansinių sandorių mokesčio srityje įgyvendinimas (diskusijos)
P7_CRE-REV(2013)07-02
Antradienis, 2013 m. liepos 2 d.
html 
Kelių eismo sauga (diskusijos)
P7_CRE-REV(2013)07-01
Pirmadienis, 2013 m. liepos 1 d.
html 
Prioritetinės medžiagos vandens politikos srityje (diskusijos)
P7_CRE-REV(2013)07-01
Pirmadienis, 2013 m. liepos 1 d.
html 
Bioekonomika Europai (trumpas pristatymas)
P7_CRE-REV(2013)07-01
Pirmadienis, 2013 m. liepos 1 d.
html 
46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
Teisinis pranešimas