Diskusijos
Rezultatas (-ai) "1.864" žodžiui (-iams): "7-oji kadencija, Ferreira João"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2030 m. klimato ir energetikos politikos strategija (A7-0047/2014 - Anne Delvaux, Konrad Szymański)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Ketvirtadienis, 2014 m. vasario 6 d.
html 
Rekomendacija dėl sprendimo, pateikta pagal Darbo tvarkos taisyklių 88 straipsnio 2 ir 3 dalis, dėl Komisijos reglamento dėl šviežios, atšaldytos ir užšaldytos kiaulienos, avienos, ožkienos ir paukštienos kilmės šalies arba kilmės vietos (B7-0087/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Ketvirtadienis, 2014 m. vasario 6 d.
html 
Rekomendacija dėl sprendimo, pateikta pagal Darbo tvarkos taisyklių 87a straipsnio a dalį, dėl 2013 m. rugpjūčio 28 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. .../..., kuriuo nustatomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 978/2012, kuriuo taikoma bendrųjų muitų tarifų lengvatų sistema, III priedas (B7-0089/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Ketvirtadienis, 2014 m. vasario 6 d.
html 
Rekomendacija dėl sprendimo, pateikta pagal darbo tvarkos taisyklių 88 straipsnio 4 dalį ir 87a straipsnio 6 dalį, neprieštarauti Komisijos reglamento (ES) Nr. .../..., kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas Nr. 1031/2010, kad būtų nustatyti 2013–2020 m. aukcionuose parduotinų šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų skaičiai, projektui (B7-0090/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Ketvirtadienis, 2014 m. vasario 6 d.
html 
Padėtis Ukrainoje (RCB7-0138/2014, B7-0138/2014, B7-0139/2014, B7-0140/2014, B7-0158/2014, B7-0161/2014, B7-0163/2014, B7-0164/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Ketvirtadienis, 2014 m. vasario 6 d.
html 
Padėtis Sirijoje (RCB7-0141/2014, B7-0141/2014, B7-0142/2014, B7-0143/2014, B7-0144/2014, B7-0155/2014, B7-0157/2014, B7-0160/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Ketvirtadienis, 2014 m. vasario 6 d.
html 
Padėtis Egipte (RCB7-0145/2014, B7-0145/2014, B7-0146/2014, B7-0147/2014, B7-0148/2014, B7-0153/2014, B7-0154/2014, B7-0162/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Ketvirtadienis, 2014 m. vasario 6 d.
html 
2013 m. Bosnijos ir Hercegovinos pažangos ataskaita (B7-0074/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Ketvirtadienis, 2014 m. vasario 6 d.
html 
2013 m. buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos pažangos ataskaita (B7-0073/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Ketvirtadienis, 2014 m. vasario 6 d.
html 
2013 m. Juodkalnijos pažangos ataskaita (B7-0072/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Ketvirtadienis, 2014 m. vasario 6 d.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Teisinis pranešimas