Debates
Meklēšanas rezultāti: 1 864 ar "7. parlamentārais sasaukums, Ferreira João"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzība (A7-0087/2014 - Matthias Groote)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Trešdien, 2014. gada 16. aprīlis
html 
Lēmuma 2004/162/EK par ostu nodevām Francijas aizjūras departamentos grozīšana attiecībā uz tā piemērošanas ilgumu (A7-0264/2014 - Danuta Maria Hübner)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Trešdien, 2014. gada 16. aprīlis
html 
Grozījumu izdarīšana Reglamenta noteikumos par Parlamenta jautājumiem (A7-0123/2014 - Zita Gurmai)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Trešdien, 2014. gada 16. aprīlis
html 
Budžeta grozījuma Nr. 1/2014 projekts — tehniskie pielāgojumi attiecībā uz Eiropas Investīciju fondu, programmu "Apvārsnis 2020 " un kopuzņēmumu “Shift2Rail” (A7-0276/2014 - Anne E. Jensen)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Trešdien, 2014. gada 16. aprīlis
html 
Vieglās plastmasas iepirkumu maisiņu patēriņa samazināšana (A7-0174/2014 - Margrete Auken)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Trešdien, 2014. gada 16. aprīlis
html 
Jūras transporta oglekļa dioksīda emisijas (A7-0080/2014 - Theodoros Skylakakis)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Trešdien, 2014. gada 16. aprīlis
html 
Invazīvas svešzemju sugas (A7-0088/2014 - Pavel Poc)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Trešdien, 2014. gada 16. aprīlis
html 
Medus (A7-0440/2013 - Julie Girling)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Trešdien, 2014. gada 16. aprīlis
html 
Makreļu zveja Atlantijas okeāna ziemeļaustrumu daļā - Jūras asara krājumu saglabāšana (debates)
P7_CRE-REV(2014)03-13
Ceturtdien, 2014. gada 13. marts
html 
ECB, Komisijas un SVF loma un darbības attiecībā uz euro zonas programmas valstīm (A7-0149/2014 - Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc)
P7_CRE-REV(2014)03-13
Ceturtdien, 2014. gada 13. marts
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Juridisks paziņojums