Debates
Meklēšanas rezultāti: 1 864 ar "7. parlamentārais sasaukums, Ferreira João"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Parlamenta 2015. gada sesiju kalendārs
P7_CRE-REV(2014)01-15
Trešdien, 2014. gada 15. janvāris
html 
Padomes Lēmuma 2007/124/EK, Euratom atcelšana (A7-0432/2013 - Juan Fernando López Aguilar)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Trešdien, 2014. gada 15. janvāris
html 
ES un Krievijas Nolīguma par sadarbību zinātnes un tehnoloģijas jomā atjaunošana (A7-0473/2013 - Amalia Sartori)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Trešdien, 2014. gada 15. janvāris
html 
Apgrozībai paredzēto euro monētu nominālvērtība un tehniskie dati (A7-0479/2013 - Jean-Paul Gauzès)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Trešdien, 2014. gada 15. janvāris
html 
ES un ASEAN turpmākās attiecības (A7-0441/2013 - Reinhard Bütikofer)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Trešdien, 2014. gada 15. janvāris
html 
Tahogrāfi un sociālie tiesību akti autotransporta jomā (A7-0471/2013 - Silvia-Adriana Ţicău)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Trešdien, 2014. gada 15. janvāris
html 
Koncesijas līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana (A7-0030/2013 - Philippe Juvin)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Trešdien, 2014. gada 15. janvāris
html 
Publiskais iepirkums (A7-0007/2013 - Marc Tarabella)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Trešdien, 2014. gada 15. janvāris
html 
Iepirkums, ko īsteno subjekti, kuri darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta pakalpojumu nozarēs (A7-0034/2013 - Marc Tarabella)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Trešdien, 2014. gada 15. janvāris
html 
Preču un pakalpojumu piekļuve publiskā iepirkuma tirgum (A7-0454/2013 - Daniel Caspary)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Trešdien, 2014. gada 15. janvāris
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Juridisks paziņojums