Debates
Meklēšanas rezultāti: 1 864 ar "7. parlamentārais sasaukums, Ferreira João"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Medus (A7-0440/2013 - Julie Girling)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Trešdien, 2014. gada 15. janvāris
html 
Hercule III programma un Eiropas Savienības finansiālo interešu aizsardzība (A7-0385/2012 - Monica Luisa Macovei)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Trešdien, 2014. gada 15. janvāris
html 
Statistika dalībvalstu savstarpējās preču tirdzniecības jomā (A7-0457/2013 - Hans-Peter Martin)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Trešdien, 2014. gada 15. janvāris
html 
Cīņa ar noziegumiem pret savvaļas dzīvniekiem (B7-0013/2014)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Trešdien, 2014. gada 15. janvāris
html 
Pārdomāta specializācija — izcilības centru tīklu izveide kohēzijas politikas efektivitātei (A7-0462/2013 - Hermann Winkler)
P7_CRE-REV(2014)01-14
Otrdien, 2014. gada 14. janvāris
html 
Balsošanas noteikumi un ziņojumu saturs piekrišanas procedūrā (A7-0412/2013 - Rafał Trzaskowski)
P7_CRE-REV(2014)01-14
Otrdien, 2014. gada 14. janvāris
html 
Jauno vieglo kravas automobiļu radītās CO2 emisijas (A7-0168/2013 - Holger Krahmer)
P7_CRE-REV(2014)01-14
Otrdien, 2014. gada 14. janvāris
html 
Patērētāju tiesību aizsardzības programma 2014.–2020. gadam (A7-0214/2012 - Robert Rochefort)
P7_CRE-REV(2014)01-14
Otrdien, 2014. gada 14. janvāris
html 
Kopienas tarifa kvotas augstākā labuma liellopu gaļai un cūkgaļai, mājputnu gaļai, kviešiem un kviešu un rudzu graudu maisījumam, un klijām, atsijām un pārējiem atlikumiem (A7-0212/2012 - Vital Moreira)
P7_CRE-REV(2014)01-14
Otrdien, 2014. gada 14. janvāris
html 
Olīveļļas un citu lauksaimniecības produktu imports no Turcijas (A7-0209/2012 - Vital Moreira)
P7_CRE-REV(2014)01-14
Otrdien, 2014. gada 14. janvāris
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Juridisks paziņojums